Pagina delen

Motie: Ontwikkelingsmogelijkheden voor iedereen vanaf 2,5 jaar door middel van voorschoolse en vroegschoolse educatie

Toelichting

Zie de bijlage.

Behandeld in Raad 21 september 2015 (21:30 - 23:00) Naar boven

Datum 21-09-2015 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
J.A. Gerritsen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend

Behandeld in