Pagina delen

Motie: Naar aanleiding van onderzoek gedragingen (oud) wethouder Werger

Toelichting

Zie de bijlagen.

Behandeld in Raad 4 juli 2022 (19:30 - 23:00) Naar boven

Datum 04-07-2022 Tijd 19:30 - 23:00
Zaal
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
A.V. Dewkalie

Besluit

Aangenomen

Hoofdelijke stemming
19 stemmen voor en 7 stemmen tegen.
Geen amendementen ingediend

Behandeld in