Pagina delen

Motie: Motie van wantrouwen tegen wethouder De Jonge

Toelichting

Zie de bijlage.

Behandeld in Raad 20 mei 2019 (19:30 - 23:00) Naar boven

Datum 20-05-2019 Tijd 19:30 - 23:00
Zaal
Burgerzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Verworpen
Er werden 13 stemmen voor en 15 stemmen tegen de motie uitgebracht.
Geen amendementen ingediend

Behandeld in