Pagina delen

Motie: Motie van afkeuring richting wethouder Sueters

Toelichting

Zie de bijlage.

Behandeld in Raad 6 december 2016 (21:30 - 23:00) Naar boven

Datum 06-12-2016 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
C. Abbenhues
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Verworpen
Bij de hoofdelijke stemming werden 9 stemmen voor en 18 stemmen tegen de motie uitgebracht. Stemverklaringen zijn afgelegd door de Stadspartij, BewustZW en de VVD.
Geen amendementen ingediend

Behandeld in