Pagina delen

Motie: Motie van afkeuring bij Herziene begroting Het Plein

Toelichting

Zie de bijlage.

Behandeld in Raad van 12 maart 2018 Naar boven

Datum 12-03-2018 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Burgerzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangenomen
De motie is aangenomen met 17 stemmen voor en 8 stemmen tegen uitgebracht.
Geen amendementen ingediend

Behandeld in