Pagina delen

Motie: Minder verkeersborden

Toelichting

Behandeld in Technisch Blok 18 november 2013 (20:00 - 21:00) Naar boven

Toelichting griffie

Raadsadviseur:

Datum 18-11-2013 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Commissiekamer
Voorzitter
F. Hatzman
Griffier
G.J.J.M. Pletzers
Notulist
J.F.A. Kerkhof

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Behandeld in Raad 2 december 2013 (21:30 - 23:00) Naar boven

Datum 02-12-2013 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
J.A. Gerritsen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangehouden
Geen amendementen ingediend

Behandeld in Raad 10 maart 2014 (21:30 - 23:00) Naar boven

Datum 10-03-2014 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
J.A. Gerritsen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Ingetrokken

De motie wordt geacht in de raadsvergadering van 10 maart 2014 te zijn ingetrokken omdat er in vijf achtereenvolgende vergaderingen niet op is teruggekomen (artikel 3:32 lid 5 RvO)
Geen amendementen ingediend