Pagina delen

Motie: Meer Focus op Onderwijs

Toelichting

Zie de bijlage.

Behandeld in Raad 17 juni 2016 (10:30 - 16:30) Naar boven

Datum 17-06-2016 Tijd 10:30 - 16:30
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
C. Abbenhues
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangenomen
Er werden 14 stemmen voor en 13 stemmen tegen de motie uitgebracht.
Geen amendementen ingediend

Behandeld in