Pagina delen

Motie: Max. 12 koopzondagen per jaar in Zutphen in combinatie met festiviteiten in de stad

Toelichting

Behandeld in Forum van 13 januari 2014 Naar boven

Toelichting griffie

In de raadsvergadering van 16 december 2013 hebben de SP en de CU de motie 'Max. 12 koopzondagen per jaar in Zutphen in combinatie met festiviteiten in de stad' ingediend. Het Reglement van Orde bepaalt dat de raad een motie normaal gesproken eerst bespreekt in het Forum voordat de raad er een besluit over neemt.

Raadsadviseur: G.A.J. Winters

Datum 13-01-2014 Tijd 20:00 - 20:30
Zaal
Shrewsburykamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
O.W. Bosch
Griffier
S.R. van Galen
Aanwezig namens Naam
PvdAM. Hissink
StadspartijD.G. Derlagen
VVDH.B. Demoed
GroenLinksA.J.A. Putker
D66C.A. Lammers
BurgerbelangM.G.S. Siemes
CDAJ.S.M. van der Pal
SPE.P.M. GrĂ¼ndemann
ChristenUnieR.A. Klein Bennink
StadsbelangH.M.J. Siebelink
Lijst Lilian

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering over de motie Maximaal 12 koopzondagen per jaar in Zutphen in combinatie met festiviteiten in de stad. Hij geeft het woord aan de SP die samen met de ChristenUnie de motie heeft ingediend.

De SP benoemt dat in Zutphen iedere winkel op zondag open mag zijn. Uit een enquête die de SP in mei 2013 heeft gehouden, blijkt dat 62,5% van de ondernemers blij is met deze vrijheid, maar ook dat meer dan 70% het geen goed idee vindt als alle winkels elke zondag open zijn. De SP kreeg een duidelijk signaal dat het voor het merendeel van de ondernemers niet rendabel is om elke zondag open te zijn. Verscheidene ondernemers voelen de druk om zondag open te zijn, daar grote ketens ook open zijn. De SP is niet blij met het feit dat hier het recht van de sterkste geldt. Een gevolg kan leegstand zijn en daar verzet de SP zich sterk tegen. De SP is niet voor een 24-uurs mentaliteit  en vindt dat er ook tijd en aandacht voor het gezin moet zijn. In 2013 waren er 16 koopzondagen, maar de grote ketens houden zich hier niet aan. Dan is het aan de raad om op te treden om een norm te stellen. Daarom deze oproep voor maximaal 12 koopzondagen voor de hele stad, voor grote en kleine ondernemers.

De voorzitter geeft het woord aan inspreker de heer H. Janson.

De heer Janson houdt zijn betoog dat deels bij dit verslag isgevoegd. Hij spreekt vanavond als kleine ondernemer en is tegen de ideeën van de SP en ChristenUnie. Hij moet zijn sterkte en dus zijn concurrentiepositie halen uit samenwerking met collega-ondernemers. Hij stelt dat gelijke winkeltijden juist iedereen gelijke kansen geven. De kleine ondernemer gaat het qua prijs en aanbod nooit winnen van de grote bouwmarkten en supermarkten. Kleine ondernemers moeten zich sterk maken in zaken die zo’n groot winkelbedrijf niet kan, zoals persoonlijk, kennis en service. De winkelketens zijn niet de boosdoeners, iedereen profiteert van elkaar. De heer Janson vindt het jammer dat het binnenstadplatform niet is benaderd door de SP en ChristenUnie.

De voorzitter geeft gelegenheid om vragen aan de heer Janson te stellen.

Stadspartij vraagt of het juist is dat de ondernemers als binnenstadplatform niet zijn betrokken.

De heer Janson bevestigt dit.

De SP vraagt zich af waarom zij dit via het platform hadden moeten doen.

De heer Janson stelt dat zij daar vrij in zijn, maar volgens hem brengt dit weer discussies op gang die niet bevorderlijk is voor de samenwerking.  Het gaat om de service die klanten krijgen, dit heeft niets met openingstijden te maken.

Het CDA wil weten hoeveel procent van de winkels op koopzondagen open zijn.

Volgens de heer Janson zijn er nog te weinig winkels open op koopzondagen, maar er zijn allerlei acties om dit beter te krijgen.

Het CDA vraagt of de heer Janson ziet dat winkeliers hierom vertrekken naar Apeldoorn of Deventer.

Dat weet de heer Janson niet.

De voorzitter vraagt de forumleden om hun standpunt.

D66 heeft alleen positieve geluiden gehoord en is daarom tegen de motie.

Burgerbelang kan zich vinden in de argumenten van de heer Janson en vindt het jammer dat er geen aandacht is voor al die andere hardwerkende inwoners die op zondag boodschappen willen doen. Burgerbelang is tegen de motie.

De PvdA was destijds initiatiefnemer van verruiming van de koopzondagen en ziet geen reden om deze mening te veranderen.

De VVD vindt dat de huidige afspraken voldoen en steunt de motie daarom niet.

De Stadspartij vindt de motie slecht onderbouwd en steunt de motie niet.

Het CDA vraagt zich af wat de effecten zijn van de motie. Hoe denken grote supermarktketens hierover? Het CDA steunt de motie niet.

GroenLinks vindt het een sympathieke motie, maar vraagt zich af of deze wel haalbaar is voor supermarkten buiten de kern. De verplichte koppeling met festiviteiten lijkt lastig. GroenLinks steunt de motie in de huidige vorm niet.

Stadsbelang sluit aan bij het betoog van de heer Janson en steunt de motie niet. Alle ondernemers willen keuzevrijheid. 1 zondag in de maand open, werkt niet voor supermarkten anno 2014. Zij vraagt de SP hoe zij aan de 70% gekomen zijn, zij ziet geen onderbouwing daarvan.

De voorzitter vraagt om een reactie van de indieners van de motie.

De SP stelt voor in de raad te stemmen over de motie.

De ChristenUnie stelt voor samen met de SP de komende week te overleggen wel of niet door te zetten met de motie. Zij hebben in ieder geval hun standpunt kenbaar gemaakt.

De voorzitter bedankt alle aanwezigen en sluit te vergadering.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Behandeld in Raad 27 januari 2014 (21:30 - 23:00) Naar boven

Datum 27-01-2014 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
J.A. Gerritsen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Ingetrokken

Geen amendementen ingediend