Pagina delen

Motie: Kermis op de markt (mogelijkheden onderzoeken)

Toelichting

Bijlagen

Behandeld in Raad 6 juli 2020 (19:30 - 21:00) Naar boven

Datum 06-07-2020 Tijd 19:30 - 21:00
Zaal
Burgerzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A.W. Jansen
Griffier
B.M. Duizer

Verslag van de vergadering

Bijlagen

Besluit

Verworpen
Er zijn 11 stemmen voor en 13 stemmen tegen de motie uitgebracht.
Geen amendementen ingediend

Behandeld in