Pagina delen

Motie: Kan het anders, raad beter in haar rol

Toelichting

Zie de bijlage.

Behandeld in Raad 14 december 2021 (19:30 - 23:00) Naar boven

Datum 14-12-2021 Tijd 19:30 - 23:00
Zaal
Burgerzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
A.V. Dewkalie

Verslag van de vergadering

Besluit

Aangenomen
Deze motie is aangenomen met 21 stemmen voor en 3 stemmen tegen.
Geen amendementen ingediend

Behandeld in Raad 13 december 2021 (19:30 - 23:00) Naar boven

Datum 13-12-2021 Tijd 19:30 - 23:00
Zaal
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
A.V. Dewkalie

Behandeld in Presidium 13 januari 2022 (19:30 - 21:30) Naar boven

Datum 13-01-2022 Tijd 19:30 - 21:30
Zaal
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
A.V. Dewkalie