Pagina delen

Motie: Inventarisatie budget dierenwelzijn

Toelichting

Zie de bijlage.

Behandeld in Raad 7 november 2022 (16:00 - 23:00) Naar boven

Datum 07-11-2022 Tijd 16:00 - 23:00
Zaal
Voorzitter
Y.J.A. ten Holder

Besluit

Verworpen
Er zijn 10 stemmen voor en 19 stemmen tegen de motie uitgebracht. De fracties van Kies Bewust Lokaal en GroenLinks hebben een stemverklaring afgelegd.
Geen amendementen ingediend

Behandeld in