Motie: IJsselslag ombouwen naar recreatiebad

Onderwerp Motie: IJsselslag ombouwen naar...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Motie: IJsselslag ombouwen naar recreatiebad

Onderwerp Motie: IJsselslag ombouwen naar recreatiebad
ForumOordeelsvormend
Portefeuillehouder A de Jonge
Soort bevoegdheidControlerend
BeleidsvrijheidRuim

Toelichting

Bijlagen

2016-M0012

Raad 17 juni 2016 (10:30 - 16:30)

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.


Bijlagen:
Handelingen raad 17 juni 2016

Besluit

Aangehouden
De motie zal worden toegevoegd aan de bespreking van het voorstel 'Financiƫn en organisatorische aspecten zwembad IJsselslag' dat op 20 juni 2016 op de agenda van het Forum staat.
Geen amendementen ingediend


Forum van 20 juni 2016


Toelichting griffie:

Tijdens de behandeling van de Voorjaarsnota op 17 juni 2016 is door Mathijs ten Broeke (SP) de motie 'IJsselslag ombouwen naar recreatiebad' ingediend. Op advies van een aantal fracties heeft de SP besloten de motie niet in stemming te brengen maar deze te betrekken bij de behandeling van het onderwerp 'Financien en organisatorische aspecten zwembad IJsselslag' zoals geagendeerd voor het Forum op 20 juni.

 


Raadsadviseur: H Nijkamp

Datum: 20-06-2016
Tijd: 20:00 - 21:00
Zaal: Shrewsburykamer
Behandeling: Oordeelsvormend
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: G.I. Timmer
Griffier: J.S. Krijnen

Aanwezig namensNaam
BurgerbelangE. van Beek - van Heerde
SPM.J. ten Broeke
D66G.I. Timmer
PvdAJ. Bloem
GroenLinksA.J.A. Putker
StadspartijG.J.H. Pelgrim
VVDH.M.J. Siebelink en A. van Dijk
CDAG.H. Brunsveld
ChristenUnieA. Oldenkamp
BewustZW
Lijst van Vliet

Portefeuillehouder(s): A de Jonge
Ondersteuners: M. van Roosendaal
Pers: ja
Publiek: 10 personen
Insprekers: ja

Verslag van de vergadering

Voor het verslag van de behandeling van deze motie wordt verwezen naar het verslag van de forumvergadering van 20-6-2016 met griffienummer 2016-0046.


Bijlagen


Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad


Raad 4 juli 2016 (21:30 - 23:00)

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage


Bijlagen:
Handelingen raad 04 juli 2016

Besluit

Verworpen

Zonder hoofdelijke stemming
Motie is verworpen met 23 stemmen tegen en 5 stemmen voor.
Geen amendementen ingediend


Deze pagina

  • a
  • a
  • a
  • tekstgrootte
  • Bezoekadres: 's Gravenhof 2, 7201 DN Zutphen
  • Postadres: Postbus 41, 7200 AA
  • Telefoon: 140575
  • Email: info@zutphen.nl