Pagina delen

Motie: IJsselslag ombouwen naar recreatiebad

Toelichting

Behandeld in Raad 17 juni 2016 (10:30 - 16:30) Naar boven

Datum 17-06-2016 Tijd 10:30 - 16:30
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
C. Abbenhues
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangehouden
De motie zal worden toegevoegd aan de bespreking van het voorstel 'Financiƫn en organisatorische aspecten zwembad IJsselslag' dat op 20 juni 2016 op de agenda van het Forum staat.
Geen amendementen ingediend

Behandeld in Forum van 20 juni 2016 Naar boven

Toelichting griffie

Tijdens de behandeling van de Voorjaarsnota op 17 juni 2016 is door Mathijs ten Broeke (SP) de motie 'IJsselslag ombouwen naar recreatiebad' ingediend. Op advies van een aantal fracties heeft de SP besloten de motie niet in stemming te brengen maar deze te betrekken bij de behandeling van het onderwerp 'Financien en organisatorische aspecten zwembad IJsselslag' zoals geagendeerd voor het Forum op 20 juni.

 

Raadsadviseur: H Nijkamp

Datum 20-06-2016 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Shrewsburykamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
G.I. Timmer
Griffier
J.S. Krijnen
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangE. van Beek - van Heerde
SPM.J. ten Broeke
D66G.I. Timmer
PvdAJ. Bloem
GroenLinksA.J.A. Putker
StadspartijG.J.H. Pelgrim
VVDH.M.J. Siebelink en A. van Dijk
CDAG.H. Brunsveld
ChristenUnieA. Oldenkamp
BewustZW
Lijst van Vliet

Verslag van de vergadering

Voor het verslag van de behandeling van deze motie wordt verwezen naar het verslag van de forumvergadering van 20-6-2016 met griffienummer 2016-0046.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Behandeld in Raad 4 juli 2016 (21:30 - 23:00) Naar boven

Datum 04-07-2016 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
C. Abbenhues
Griffier
H Nijkamp

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage

Besluit

Verworpen

Zonder hoofdelijke stemming
Motie is verworpen met 23 stemmen tegen en 5 stemmen voor.
Geen amendementen ingediend