Pagina delen

Motie: Hoogspanningsleiding ondergronds

Toelichting

Behandeld in Forum van 9 september 2013 Naar boven

Toelichting griffie

In de raadsvergadering van 1 juli 2013 is de motie Hoogspanningsleiding ondergronds ingediend. Het Reglement van Orde bepaalt dat moties die niet gerelateerd zijn aan een onderwerp op de agenda eerst tenminste één keer in het Forum worden besproken alvorens de raad er een besluit over neemt. Omdat over ditzelfde onderwerp naderhand ook een initiatief raadsvoorstel is ingediend, worden beide in één Forumvergadering aan de orde gesteld. De advisering door het Forum en de besluitvorming door de raad over deze stukken gebeurt uiteraard weer afzonderlijk.

Raadsadviseur: G.A.J. Winters

Datum 09-09-2013 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Raadzaal
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
G.H.M. Buitink
Griffier
H.M.A.A. van Vliet
Aanwezig namens Naam
PvdAM. Pronk
StadspartijH.I. Hamming
VVDO.W. Bosch
GroenLinksJ.M. Luijendijk
D66H. Lindeboom
BurgerbelangA.W. Jansen
CDAG.H. Brunsveld
SPJ.J. Kosters
ChristenUnieS. van Keulen
StadsbelangB.A.M. Berg

Verslag van de vergadering

Deze motie is gelijktijdig besproken met het initiatiefvoorstel Ondergrondsbrengen hoogspanningslijnen Zutphen en Warnsveld, griffienummer 2013-0122. Voor het verslag zij daarnaar verwezen.

Advies

Onvoldoende besproken. Nogmaals in oordeelsvormende forumvergadering bespreken

Behandeld in Forum van 23 september 2013 Naar boven

Toelichting griffie

Op 9 september 2013 is deze motie samen met het 'Initiatiefvoorstel Ondergrondsbrengen hoogspanningslijnen Zutphen en Warnsveld' besproken in het Forum. Omdat de bespreking toen niet is afgerond staat de motie nu -wederom samen met het initiatiefvoorstel- voor een vervolgbespreking op de agenda. Beide voorstellen staan ook op de concept raadsagenda van 23 september 2013.

Raadsadviseur: G.A.J. Winters

Datum 23-09-2013 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Shrewsburykamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
G.H.M. Buitink
Griffier
T.A.L. Venneman
Aanwezig namens Naam
PvdAM. Pronk
StadspartijH.I. Hamming
VVDW.P. van Stockum
GroenLinksJ.M. Luijendijk
D66W.M. Voorham
BurgerbelangA.W. Jansen
CDAG.H. Brunsveld
SPJ.J. Kosters
ChristenUnieS. van Keulen
StadsbelangB.A.M. Berg

Verslag van de vergadering

Deze motie is samen met het initiatiefvoorstel behandeld. Zie dat verslag voor het besprokene.

Advies

Onvoldoende besproken. Nogmaals in oordeelsvormende forumvergadering bespreken

Behandeld in Forum van 2 december 2013 Naar boven

Toelichting griffie

In de raadsvergadering van 1 juli 2013 is de motie Hoogspanningsleiding ondergronds ingediend. In augustus 2013 heeft de fractie Burgerbelang een initiatief raadsvoorstel Ondergrondsbrengen hoogspanningslijnen Zutphen en Warnsveld ingediend. Op zowel 9 als 23 september 2013 zijn beide stukken gezamenlijk besproken in het Forum. Bij de bespreking op 23 september 2013 werd afgesproken dat de behandeling zal worden opgeschort, zodat het college de benodigde tijd heeft om een haalbaarheidsonderzoek te doen en zodat op de informatiebijeenkomst die op 5 november 2013 stond gepland ook duidelijkheid kan worden verkregen van de minister over de mogelijkheden die vanuit het Rijk beschikbaar zijn voor onderkabeling. De informatiebijeenkomst van de minister is bijgewoond en het haalbaarheidsonderzoek ‘Verkenning onderkabeling hoogspanningslijnen’ is gereed, waardoor het onderwerp nu weer geagendeerd is voor het Forum. Het haalbaarheidsonderzoek staat informerend op de agenda; de motie en het initiatiefvoorstel oordeelsvormend. De bespreking van deze drie stukken gebeurt in eenzelfde vergadering. De besluitvorming door de raad over de motie en het initiatief raadsvoorstel gebeurt uiteraard weer afzonderlijk.

Raadsadviseur: G.A.J. Winters

Datum 02-12-2013 Tijd 19:30 - 21:00
Zaal
Raadzaal
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
G.H.M. Buitink
Griffier
G.J.J.M. Pletzers
Notulist
More Support
Aanwezig namens Naam
PvdAM. Pronk
StadspartijF.F. Spuijbroek
VVDO.W. Bosch
GroenLinksJ.M. Luijendijk
D66R. Jense
BurgerbelangA.W. Jansen
CDAG.H. Brunsveld
SPE.P.M. Gründemann
ChristenUnieR.A. Klein Bennink
Stadsbelang

Verslag van de vergadering

Deze motie is samen met het 'Initiatiefvoorstel Ondergrondsbrengen hoogspannningslijnen Zutphen en Warnsveld' en het voorstel 'Verkenning onderkabeling hoogspanningslijnen' besproken in het Forum van 2 december 2013. Het verslag van deze gezamenlijke bespreking is te vinden bij het onderwerp Verkenning onderkabeling hoogspanningslijnen'.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Behandeld in Raad 16 december 2013 (21:30 - 23:00) Naar boven

Datum 16-12-2013 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
J.A. Gerritsen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangehouden
De motie is na een toezegging van het college aangehouden.
Geen amendementen ingediend

Behandeld in Raad 8 september 2014 (21:30 - 23:00) Naar boven

Datum 08-09-2014 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
J.A. Gerritsen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Ingetrokken

Geen amendementen ingediend