Pagina delen

Motie: Hond Veilig Zutphen

Toelichting

Zie de bijlagen.

Behandeld in Forum van 6 mei 2019 Naar boven

Toelichting griffie

In de raadsvergadering van 8 april 2019 is de motie "Hond Veilig Zutphen" door de fracties van Burgerbelang, CDA, PvdA, VVD en GroenLinks ingediend.

In de motie vragen de genoemde fracties het college om contact op te nemen met de gemeente Deventer om te onderzoeken of het beleid op het gebied van hondveiligheid (H.O.N.D.) van Deventer toepasbaar is voor de gemeente Zutphen. Daarnaast vragen zij een protocol bijtincidenten op te stellen en te plaatsen op de website van de gemeente. Een derde verzoek is meer te handhaven op overlast en veiligheid. Tot slot vragen de fracties een inloopavond te organiseren en in samenspraak met inwoners acties te ondernemen op het gebied van losloopgebieden, herverdeling van afvalbakken, het plaatsen van borden en het creëren van speelruimtes.

Artikel 3:32 lid 3 van het Reglement van Orde bepaalt dat een motie normaal gesproken eerst in een Forumvergadering wordt besproken voordat de Raad er een besluit over neemt.

Raadsadviseur: B.M. Duizer

Datum 06-05-2019 Tijd 21:00 - 21:30
Zaal
Shrewsburykamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
P.I. Ackermans
Griffier
M Linssen
Aanwezig namens Naam
GroenLinks
SPE. Müller
PvdAM.M.M. Moester
BurgerbelangP.I. Ackermans
D66H. Brouwer
VVDA. van Dijk
CDAK.M. van Wamel
StadspartijB Vink
BewustZWR Kraassenberg
ChristenUnie

Verslag van de vergadering

De voorzitter heet de aanwezigen welkom. Op de agenda staat een toelichting van een motie van Burgerbelang die wordt ondersteund door aantal partijen (CDA, PvdA en VVD). Zij vragen het College om samen met hen een nieuwe speeltuin bij de voormalige Jeugdgevangenis een veldje samen op te ruimen, en hondendrollen te verwijderen. Het signaal wat we hiermee willen afgeven is dat hondenbezitters dit zelf ook gaan doen.

Het CDA geeft aan dat gemene deler veiligheid is, dat zit in gedrag van mensen en honden. We willen ook voor hondenbezitters kijken naar initiatieven: bijv. voor hondenspeelplaatsen. We willen hier graag ruimte voor.

De PvdA vult aan dat het een bijdrage levert aan het probleem van hondenpoep binnen de context van goed gedrag belonen. Dit heeft een positiever effect. Het hele beleid zou hier op gericht moeten zijn, in plaats van bestraffen.

De SP is de gesignaleerde problemen niet eerder tegengekomen. Dit ziet zij ook niet terug op de Zutphense Facebookpagina over dit thema: Hond veilig Zutphen.  De polls op deze site bevestigen voor de SP dat het niet als probleem wordt ervaren. Daarnaast twijfelt zij aan de vraag om meer te handhaven binnen dit budget. Dat vindt SP geen nette bewoording. De SP wil graag weten wat standpunt is van het College en of het niet kan worden gedaan met een toezegging.

D66 vindt de vraag om meer handhaving binnen budget ook vreemd.

Het CDA ziet mogelijkheden in verschuiving van prioriteiten in handhaving. Het mag niet meer geld gaan kosten. Bijv. minder controle op fietsen ten gunste van honden.

D66 zegt dat het ten koste gaan van iets anders een pijnpunt kan zijn.

Het CDA geeft in reactie van SP aan dat heel veel op lokale sociale media (Zoals op Facebook) wordt gepost rondom het thema hondenpoep, en dat het aangeeft dat het zeer leeft. Bijvoorbeeld in het Waterkwartier wordt het als een probleem ervaren.

De initiatiefnemer van Burgerbelang vult erop aan dat er in elke wijk een losloop gebied is en uitbreiding is niet nodig, alleen een speelveld voor honden. Zij bestrijdt dat het niet als probleem wordt ervaren.

De SP antwoordt daarop dat zij niet eerder van inwoners hierover heeft gehoord, maar dat het mogelijk wel leeft.

De VVD wil hierop aanvullen dat er op veel plekken de afstand tot de punten waar de poepzakjes kunt weggooien te groot is. Hier zouden we creatief naar willen laten kijken.

De Stadspartij betwijfelt of het mogelijk is om het budgetneutraal te realiseren. Omdat bijv. het herverdelen van vuilnisbakken geld gaat kosten, is hier zicht op.

BewustZW vindt het een sympathieke motie. Is het geen idee om met hondenbelasting als doelbelasting iets te kunnen doen?

Het college geeft aan dat dit niet mogelijk is. De motie kan niet gratis uitgevoerd worden. Zij wil de kosten uitzoeken. Wat een belangrijke dilemma is, of het verschuiven binnen handhaving een goede oplossing is. Dit omdat er in de stad een tekort aan handhaving wordt ervaren. Dit gaat ergens van ten koste. Een tweede dilemma is hierbij dat het over gedrag van mensen gaat bij hondenpoep. Het gaat dus meer om een maatschappelijk debat. Het elkaar aanspreken is geen cultuur meer, dus een campagne van bewustwording kan helpen. In het verschuiven van handhaving zien wij minder. De vraag om een meldpunt bijtincidenten hoort bij het protocol hierover, dus daar willen we in voorzien. Het protocol zelf is overigens vertrouwelijk.

Het CDA is het eens met de reactie over handhaving. Het gaat om hardnekkig gedrag, dat we willen veranderen. Wat we betreft de uitlaatplekken willen we graag de mogelijkheid om er doorloopgebieden van te maken laten uitzoeken.

Het College wil op de mogelijkheden hiertoe inventariseren.

De voorzitter concludeert dat het onderwerp voldoende besproken is voor behandeling in de raad en sluit de vergadering.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Behandeld in Raad 20 mei 2019 (19:30 - 23:00) Naar boven

Datum 20-05-2019 Tijd 19:30 - 23:00
Zaal
Burgerzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangehouden
Geen amendementen ingediend

Behandeld in Raad 3 juni 2019 (21:15 - 23:00) Naar boven

Datum 03-06-2019 Tijd 21:15 - 23:00
Zaal
Burgerzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangenomen
Er werden 25 stemmen voor en 4 stemmen tegen de motie uitgebracht.
Geen amendementen ingediend