Pagina delen

Motie: Het Plein - Motie van wantrouwen

Toelichting

Zie de bijlage.

Behandeld in Raad 14 mei 2018 (21:30 - 23:00) Naar boven

Datum 14-05-2018 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Burgerzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Verworpen
Bij de hoofdelijke stemming werden 12 stemmen voor en 15 stemmen tegen de motie uitgebracht. Mevr. De Jonge en mevr. Pennings hebben zich van stemming onthouden.
Geen amendementen ingediend

Behandeld in