Pagina delen

Motie: Helbergen

Toelichting

Behandeld in Forum van 1 december 2014 Naar boven

Toelichting griffie

Na de verhuizing van voetbalclub FC Zutphen naar 't Meijerink is een drietal moties ingediend met ideeën over een (tijdelijke) invulling van het voormalig sportveldencomplex Helbergen.

In een speciaal interactief traject geven inwoners samen met de gemeente Zutphen vorm aan de toekomst van Helbergen. (Potentiële nieuwe) omwonenden en andere betrokkenen is daarbij advies gevraagd en zij hebben meegedacht over een nieuwe invulling van dit gebied. Ook de door raadsleden ingediende moties zijn in dit interactieve proces betrokken.

De uitkomsten van dit proces worden nu gepresenteerd in het Forum.

N.B.
De presentatie staat samen met de drie betreffende moties geagendeerd in dezelfde vergadering.
Wanneer de presentatie geen aanleiding geeft voor ongewenste ontwikkelingen kunnen de moties later deze avond worden ingetrokken in de raadsvergadering. Ze zijn daartoe al op de concept agenda opgenomen.

Raadsadviseur: G.A.J. Winters

Datum 01-12-2014 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Shrewsburykamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. van Dijken
Griffier
M.J.E. van den Berg
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangA. Verwoort
SPF. van Vliet
D66H.F. Remmers
PvdAM.M.M. Moester
GroenLinksL. Luesink
StadspartijD. Bogerd
VVDH. Hissink
CDAG.H. Brunsveld
ChristenUnieJ.J. Veenstra
Fractie Jansen

Verslag van de vergadering

Deze motie is tegelijk behandeld met de presentatie definitief ontwerp Park Helbergen. Zie dat verslag voor het besprokene.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Behandeld in Raad 1 december 2014 (21:30 - 23:00) Naar boven

Datum 01-12-2014 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
J.A. Gerritsen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Ingetrokken

Geen amendementen ingediend