Pagina delen

Motie: Hartveilig wonen

Toelichting

Behandeld in Forum van 10 maart 2014 Naar boven

Toelichting griffie

In de raadsvergadering van 11 maart 2013 heeft de fractie Burgerbelang de motie Hartveilig wonen ingediend. Deze motie is op 25 maart 2013 besproken en aan het eind van die vergadering werd geconcludeerd dat aanvullende informatie gewenst is. De fractie Burgerbelang heeft aanvullende informatie verzameld en deze is nu als bijlage toegevoegd, zodat de vervolgbespreking nu kan plaatsvinden.

Raadsadviseur: G.A.J. Winters

Datum 10-03-2014 Tijd 19:30 - 20:00
Zaal
Raadzaal
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
G.H.M. Buitink
Griffier
J.A. Neefjes
Aanwezig namens Naam
PvdAF.J.G.M. Manders
StadspartijC.R.L. van Toor
VVDH.B. Demoed
GroenLinksJ.A. Jansen
D66C.A. Lammers
BurgerbelangR.C.M. Sueters
CDAJ. Pennings - Hanemaaijer
SPJ.J. Kosters
ChristenUnieG.A. Kamp-Landman
Stadsbelang
Lijst Lilian

Verslag van de vergadering

De voorzitter geeft Burgerbelang het woord om motie verder toe te lichten.

Burgerbelang geeft aan dat bij het vorige forum over deze motie gevraagd is om aanvullende informatie, met name over de financiën. Burgerbelang heeft bij buurgemeenten navraag gedaan en de financiën op een rijtje gezet. Ook is Burgerbelang te weten gekomen dat Zutphen de enige gemeente is waar dit nog niet geregeld is. Burgerbelang roept de andere fracties dan ook op om deze motie te steunen en zo snel mogelijk aan de slag te gaan met het project Hartveilig wonen.

De voorzitter geeft de fracties de gelegenheid aan Burgerbelang verduidelijkende vragen te stellen over de motie.

PvdA is positief over de motie. PvdA heeft naar aanleiding van de motie zelf onderzoek gedaan en is er achter gekomen dat er sinds 1978 een Stichting Hart bestaat in Zutphen. Deze stichting verzorgt ook opleidingen aan vrijwilligers. PvdA vraagt waarom er geen samenwerking wordt gezocht met deze stichting.

Burgerbelang geeft aan dat Stichting Hart wel degelijk betrokken is bij het totaalplaatje. Door betrokkenheid bij Hartveilig wonen ontstaat er nog meer samenwerking.

VVD is positief over de motie. In Zutphen zijn al veel AED apparaten en vrijwilligers. VVD begrijpt niet helemaal goed wat het project nu inhoudt.

Burgerbelang geeft aan dat alles wat er nu al is op het gebied van reanimatie dan wordt samengevoegd. Door dit project  komt er een betere samenwerking en er komt coördinatie die er nu niet is.

D66 vraagt zich af: Als iemand nu een hartaanval krijg,t dan gaat er toch een alarm naar de centrale en komt er toch hulp. Waarom is dit project dan nodig?

Burgerbelang geeft aan dat de coördinatie op het gebied van hartfalen te wensen overlaat en dat dit project dat gaat verbeteren.

SP vindt het een goede motie en ook goed dat de kosten worden ondergebracht bij het WMO budget.

De Stadspartij is verbaast te horen dat de Stichting Hartreanimatie Zutphen nog nooit van dit project heeft gehoord. De financiën voor dit project zijn te weinig onderbouwd. Is er in de financiën ook rekening gehouden met een beleidsmedewerker van de gemeente? De Stadspartij hoort graag de mening van het college.

Burgerbelang geeft aan dat het ontstaan van het project van de vrijwilligers zelf komt. De bedragen die genoemd zijn in de motie zijn nodig om op te starten en wat het jaarlijks kost om uitvoering aan het project te geven. De vrijwilligers hebben zelf de bedragen aangedragen. Een beleidmedewerker van de gemeente is niet nodig. Misschien is wel een kleine check op de hoogte van de bedragen nodig, maar de gemeente draagt geen verantwoordelijkheid voor de uitvoering.

De Stadspartij verbaast zich nog steeds over het feit dat de Stichting Hartreanimatie Zutphen niet op de hoogte is van dit initiatief.

D66 vraagt hoe de vrijwilligers nu dan worden opgeleid?

Burgerbelang geeft aan dat het met dit project gaat om de coördinatie. De vrijwilligers zijn er al.

CDA vindt het een sympathieke motie en vraagt of het nu de bedoeling is om heel Zutphen AED dekkend te krijgen.

Burgerbelang geeft aan dat het zeker belangrijk is dat Zutphen AED dekkend wordt maar ook dat iedereen weet waar die AED apparaten hangen.

PvdA weet dat het Radboud UMC Nijmegen een onderzoek heeft gedaan naar de hoeveelheid AED apparaten in gemeenten. In Zutphen zijn volgens dit onderzoek 29 apparaten, maar op de website van de Stichting Hartreanimatie staat 59 stuks. Als niet eens duidelijk is hoeveel apparaten er zijn dan weten we ook niet waar ze hangen. Coördinatie is dus gewenst.

GroenLinks vraagt waarom de GGD dit niet financiert. Het WMO budget is gelimiteerd, van welk deel wordt dit project bekostigd?

Burgerbelang zegt dat er voldoende in de WMO pot zit om deze kosten te dekken. De WMO pot is juist uitermate geschikt.

GroenLinks geeft aan dat het gaat om het structurele budget.

Burgerbelang heeft de GGD niet gevraagd.

D66 heeft net uitgezocht dat op de website van 112 precies staat uitgelegd wat er gebeurt bij een melding van hartfalen. Volgens D66 is de coördinatie hiermee voldoende.

Burgerbelang is het hier niet mee eens.

ChristenUnie wil graag weten hoe het college tegenover deze motie staat.

De voorzitter geeft het woord aan het college om haar visie te geven.

Het college is het niet met Burgerbelang eens dat wij als Zutphen ons moeten schamen dat we nog geen dienst als deze hebben. Als er nu een alarm gaat voor hartfalen dan is de ambulance er binnen 5 á 10 minuten dit is behoorlijk snel. Het college is wat in verwarring over de bedragen die genoemd zijn. De bedragen zijn namelijk vergelijkbaar met Brummen, maar Brummen gebruikt dit voor het contract met 112 en de nazorg en niet voor opleiden van vrijwilligers. Er heeft zich ook nog niet een club met vrijwilligers bij het college gemeld en er zijn ook nog geen verzoeken binnengekomen. Het college vraagt de fracties om de motie niet te steunen. Het college is van mening dat er eerst vanuit de vrijwilligers zelf een verzoek moet komen.

Burgerbelang geeft aan dat dit verzoek er al eerder is geweest. Vrijwilligers hebben juist Burgerbelang gevraagd dit voor hun in beweging te zetten. Burgerbelang vertegenwoordigd als het ware de vrijwilligers. Burgerbelang vraagt het college de motie zo snel mogelijk uit te voeren.

Het college geeft aan dat een eerdere motie over dit onderwerp het destijds niet heeft gehaald.

D66 vraagt of Burgerbelang weet dat er een landelijke stichting is die opleidingen voor vrijwilligers verzorgt.

Burgerbelang weet dit niet.

ChristenUnie wil graag van het college weten of zij de motie steunen of niet.

College steunt de motie niet en is alleen bereid mee te werken als een vrijwilligersorganisatie zelf een voorstel aan het college doet.

De Stadspartij wil nog opmerken dat de Stichting Hartreanimatie Zutphen wel positief staat tegenover dit voorstel van Burgerbelang en raadt Burgerbelang aan contact met hun te zoeken.

De voorzitter constateert dat de motie rijp is voor de raad.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Behandeld in Raad 7 april 2014 (21:30 - 23:00) Naar boven

Datum 07-04-2014 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
J.A. Gerritsen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Besluit

Verworpen
De fractie Burgerbelang stemde voor, de overige fracties stemden tegen.
Geen amendementen ingediend