Pagina delen

Motie: Handelsverdragen TTIP, CETA en TiSA

Toelichting

Zie de bijlage.

Behandeld in Forum van 6 december 2016 Naar boven

Toelichting griffie

In de raadsvergadering van 7 november 2016 is de motie "Handelsverdragen TTIP, CETA en TiSA" door de fracties van Stadspartij Zutphen Warnsveld, SP en GroenLinks ingediend.

Artikel 3:32 lid 3 van het Reglement van Orde bepaalt dat een motie normaal gesproken eerst in een forumvergadering wordt besproken voordat de raad er een besluit over neemt.

Tijdens de behandeling in het forum zal er ook een presentatie worden gegeven. Deze zit bij de stukken.

Raadsadviseur: M van den Berg-Platzer

Datum 06-12-2016 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Shrewsburykamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
G.J.H. Pelgrim
Griffier
U Post
Aanwezig namens Naam
Burgerbelang
SPM.J. ten Broeke
D66H. Brouwer
PvdAF.J.M. Heitling
GroenLinksL. Luesink
StadspartijD. Bogerd
VVDB. van der Veen
CDAG.H. Brunsveld
ChristenUnieR.A. Klein Bennink
BewustZW
Lijst van Vliet

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent het forum en heet iedereen welkom.

De Stadspartij geeft een presentatie.

De SP licht de motie als mede-indiener toe. Ik noem dit geen handelsverdragen, ik zie het als middel om de macht te verschuiven van de bevolking naar de bedrijven. Er zitten vooral bedrijven aan tafel bij de gesprekken over die verdragen. De bevolking praat niet mee. Wij vinden dit ondemocratische verdragen.

VVD: Complimenten voor de presentatie, maar het is wel buitengewoon eenzijdig. De Stadspartij belicht uitsluitend de nadelen. De VVD is het daar niet mee eens. Er is veel meer over deze verdragen te vertellen. Twee punten:

-          CETA is inmiddels al vergaand genuanceerd.

-          De verdragen gaan niet over het niveau van Zutphen; lokaal blijft er veel autonomie.

Stadspartij: Ik wil graag die extra informatie horen die u heeft. Ik had al gezegd dat CETA is aangepast. Ik denk wel dat er lokale impact is.

VVD: Het gaat bij deze verdragen om grote belangen, niet om kleinere, lokale zaken. De claims gaan over langlopende procedures waar gaandeweg het spel de regels veranderd zijn. Het zou goed zijn als echte deskundigen ons zouden informeren over dit onderwerp.

Stadspartij: De lijst met gemeenten, waterschappen e.d. die een kritische brief hebben gestuurd over de verdragen wordt steeds langer.

VVD: Dat zegt toch niks? Als maar veel mensen iets roepen, is het toch niet direct waar?

PvdA: Wij hebben belang bij wereldwijde handel. De verdragen hierover zijn een goede zaak. Daar ben ik voor. Het moet echter wel goed geregeld worden. Scepsis over de verdragen is op zijn plaats. In die zin steunen wij de motie.

D66: Hoort deze motie wel in dit forum? D66 heeft geen grote zorgen over de verdragen. Nederland is een exportland en sterk internationaal georiënteerd. De verdragen zijn belangrijk voor ons land. De presentatie is niet meer actueel en erg gekleurd. Het verhaal straalt uit dat bedrijven de vijand zijn en dat zien wij niet zo.

SP: Er zijn bedrijven die veel belasting ontduiken.

GroenLinks: Die boodschap dragen wij niet uit als medeondertekenaar van de motie.

D66: Ik kan zo een aantal aanpassingen van de verdragen noemen. D66 steunt de motie niet. Wij zien het nut en de noodzaak niet in om het nu daarover te hebben.

Stadspartij: Het gaat buiten diverse rechtssystemen om en bedrijven maken zaken aanhangig.

CDA: Wij sluiten aan bij D66 en VVD. Waarom praten wij hier in Zutphen over deze verdragen?

VVD: Wij zijn het eens met CDA. Dit is lokaal niet relevant. De motie onderbouwt dit niet.

GroenLinks: Wij willen met name onze zorgen uiten over de verdragen en een tegengeluid laten horen, want de democratie is in het geding. Bedrijven zijn niet de vijand. Wel is dit een slecht verdrag. Wij willen een goed verdrag.

SP: Dit is een middel om iets tegen die verdragen te doen.

VVD: De democratie is niet in het geding. Wij vinden dat de discussie over de verdragen in Europa of Den Haag gevoerd moet worden, niet hier in Zutphen.

D66: De Tweede Kamer moet zich uitspreken over de verdragen. Slechts weinig gemeenten hebben zich tot nu toe uitgesproken hierover.

SP: Toch geeft dat wel een signaal af. Ik vermeld nog dat EU-parlementariërs geen inzage kregen in het verdrag.

CDA: Den Haag gaat wel degelijk over de verdragen. Ik zou zeggen: schrijf je eigen partij aan.

Stadspartij: Dat is een prima aanvulling. Het heeft zeker invloed op Zutphen. Het gaat ons niet om het belemmeren van de handel, maar dat het op een andere manier gaat.

D66: Wij vinden het een eenzijdig verhaal. Nederlandse bedrijven krijgen hierdoor ook betere kansen op de Amerikaanse markt.

Stadspartij: De handel wordt straks makkelijker gemaakt.

VVD: Laten we ook nog even bespreken hoe we de wereldvrede kunnen bewerkstelligen.

Voorzitter: Laten we teruggaan naar de motie en niet dieper op de verdragen zelf ingaan.

ChristenUnie: Dit hoort niet thuis op dit forum, maar in Den Haag.

College: De tekst van de motie komt niet overeen met de bedoeling van de indieners. Ik zou de motie iets aanscherpen.

PvdA: Wij geven de indieners van de motie een tip. De motie die in Amsterdam is ingediend over dit onderwerp kan een handvat bieden.

Voorzitter: Wat willen de indieners met de motie?

Stadspartij: Bespreken en behandelen in de raad. Motie is rijp daarvoor.

De voorzitter sluit vervolgens het forum.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Behandeld in Raad 19 december 2016 Naar boven

Datum 19-12-2016 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
C. Abbenhues
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Verworpen
Er zijn 10 stemmen voor en 17 stemmen tegen de motie uitgebracht.
Geen amendementen ingediend