Motie: Geen onomkeerbare investeringsbeslissingen

Onderwerp Motie: Geen onomkeerbare investeringsbeslissingen...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Motie: Geen onomkeerbare investeringsbeslissingen

Onderwerp Motie: Geen onomkeerbare investeringsbeslissingen
ForumOordeelsvormend
Portefeuillehouder E.H. Willeumier-Noordhoff
Soort bevoegdheidKaderstellend
BeleidsvrijheidRuim

Toelichting

Bijlagen

2013-M0017

Forum van 14 oktober 2013


Toelichting griffie:
Deze motie is op 17 juni 2013 in het Forum besproken en vervolgens in de raadsvergadering van 1 juli 2013 aangehouden, zodat hij bij de begrotingsbehandeling weer aan de orde kan worden gesteld. Gelijktijdig met de bespreking van de Strategische Agenda / Programmabegroting 2014 staat de motie ‘Geen onomkeerbare investeringsbeslissingen’ daarom nu weer geagendeerd.
Raadsadviseur: G.A.J. Winters

Datum: 14-10-2013
Tijd: 19:00 - 21:00
Zaal: Commissiekamer
Behandeling: Oordeelsvormend
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: O.W. Bosch
Griffier: G.J.J.M. Pletzers

Aanwezig namensNaam
PvdAF.J.M. Heitling en P.P.G.L. Smeenk
StadspartijH.I. Hamming en G.J.H. Pelgrim
VVDA. van Dijk en W.P. van Stockum
GroenLinksJ.A. Jansen en G.H.M. Buitink
D66C.A. Lammers en W.M. Voorham
BurgerbelangR.C.M. Sueters en A.W. Jansen
CDAJ. Pennings - Hanemaaijer en G.H. Brunsveld
SPW.K.H. Torgensen en E.P.M. Gründemann
ChristenUnieA. Oldenkamp
StadsbelangB.A.M. Berg en H.M.J. Siebelink

Ondersteuners: K. Kamphuis
Pers: Ja
Publiek: 25 personen
Insprekers: Nee

Verslag van de vergadering

Deze motie is tegelijk met de strategische agenda - Programmabegroting 2014 besproken, zie dat verslag voor het besprokene.


Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad


Raad 4 november 2013 (21:30 - 23:00)

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.


Bijlagen:
Handelingen 4 november 2013

Besluit

Ingetrokken

De motie is ingetrokken
Geen amendementen ingediend


Deze pagina

  • a
  • a
  • a
  • tekstgrootte

Behandeld in

  • Bezoekadres: 's Gravenhof 2, 7201 DN Zutphen
  • Postadres: Postbus 41, 7200 AA
  • Telefoon: 140575
  • Email: info@zutphen.nl