Pagina delen

Motie: Geen onomkeerbare investeringsbeslissingen

Toelichting

Behandeld in Forum van 14 oktober 2013 Naar boven

Toelichting griffie

Deze motie is op 17 juni 2013 in het Forum besproken en vervolgens in de raadsvergadering van 1 juli 2013 aangehouden, zodat hij bij de begrotingsbehandeling weer aan de orde kan worden gesteld. Gelijktijdig met de bespreking van de Strategische Agenda / Programmabegroting 2014 staat de motie ‘Geen onomkeerbare investeringsbeslissingen’ daarom nu weer geagendeerd.

Raadsadviseur: G.A.J. Winters

Datum 14-10-2013 Tijd 19:00 - 21:00
Zaal
Commissiekamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
O.W. Bosch
Griffier
G.J.J.M. Pletzers
Aanwezig namens Naam
PvdAF.J.M. Heitling en P.P.G.L. Smeenk
StadspartijH.I. Hamming en G.J.H. Pelgrim
VVDA. van Dijk en W.P. van Stockum
GroenLinksJ.A. Jansen en G.H.M. Buitink
D66C.A. Lammers en W.M. Voorham
BurgerbelangR.C.M. Sueters en A.W. Jansen
CDAJ. Pennings - Hanemaaijer en G.H. Brunsveld
SPW.K.H. Torgensen en E.P.M. Gründemann
ChristenUnieA. Oldenkamp
StadsbelangB.A.M. Berg en H.M.J. Siebelink

Verslag van de vergadering

Deze motie is tegelijk met de strategische agenda - Programmabegroting 2014 besproken, zie dat verslag voor het besprokene.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Behandeld in Raad 4 november 2013 (21:30 - 23:00) Naar boven

Datum 04-11-2013 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
J.A. Gerritsen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Ingetrokken

De motie is ingetrokken
Geen amendementen ingediend