Pagina delen

Motie: Financieel overzicht

Toelichting

Bijlagen

Behandeld in Forum van 30 november 2020 Naar boven

Toelichting griffie

Het Forum kan als volgt worden ingevuld:

20.30 uur
Opening door voorzitter Frans Manders

20.30-20.40 uur
Toelichting op het initiatief raadsvoorstel Financiële Kaderstelling door Jasper Bloem, namens de gelijknamige raadswerkgroep 

20.40-21.30 uur
Vragen en reacties vanuit het Forum, gedachtewisseling tussen leden werkgroep, forum en college
Conclusie van de voorzitter; is het initiatief raadsvoorstel rijp voor behandeling in de raad?

21.30-21.40 uur
Toelichting op de stand van zaken met betrekking tot de ontwikkeling van een financieel dashboard, door wethouder Harry Matser, Peter Seinen en/of Marcel van Kampen

21.40-22.00 uur
Reacties vanuit het Forum

22.00 uur
Afsluiting door de voorzitter

NB: Dit voorstel is aangepast op 24 november 2020. In een eerder voorstel voor de opzet van het Forum, maakte de bespreking van de motie Financieel overzicht deel uit van het programma. De indiener van de motie, Herman Krans, heeft echter laten weten dat deze motie niet besproken hoeft te worden. De voorgestelde opzet van het Forum is hierop aangepast.

Raadsadviseur:

Datum 30-11-2020 Tijd 20:30 - 22:00
Zaal
videoconference
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
F.J.G.M. Manders
Griffier
M.J.E. van den Berg-Platzer

Behandeld in