Pagina delen

Motie: Extern onafhankelijk onderzoek naar de problemen van het zwembad

Toelichting

Zie de bijlage.

Behandeld in Raad 20 november 2017 (21:30 - 23:00) Naar boven

Datum 20-11-2017 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
G.A.J. Winters
Aanwezig namens Naam
Burgerbelang
SP
D66
PvdA
GroenLinks
Stadspartij
VVD
CDA
ChristenUnie
BewustZW
Lijst van Vliet
Fractie Pepers en Verwoort

Verslag van de vergadering

Besluit

Aangenomen
Er werden 21 stemmen voor en 5 stemmen tegen uitgebracht.
Geen amendementen ingediend

Behandeld in