Pagina delen

Motie: Energiearmoede bestrijding

Toelichting

Zie de bijlage.

Behandeld in Raad 12 september 2022 (19:30 - 23:00) Naar boven

Datum 12-09-2022 Tijd 19:30 - 23:00
Zaal
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
A.V. Dewkalie

Besluit

Aangehouden

Reden aanhouding: Eerst in voorbereidende vergadering bespreken
Geen amendementen ingediend

Behandeld in Raad 10 oktober 2022 (19:30 - 23:00) Naar boven

Datum 10-10-2022 Tijd 19:30 - 23:00
Zaal
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
M.J.E. van den Berg-Platzer

Besluit

Ingetrokken

Geen amendementen ingediend

Behandeld in Forum van 26 september 2022 Naar boven

Toelichting griffie

Raadsadviseur:

Datum 26-09-2022 Tijd 19:00 - 20:30
Zaal
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
G.A. Kamp
Griffier
B.M. Duizer
Genodigden