Motie: Een vernieuwde blik op de Hanzehof

Onderwerp Motie: Een vernieuwde blik op...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Motie: Een vernieuwde blik op de Hanzehof

Onderwerp Motie: Een vernieuwde blik op de Hanzehof
ForumOordeelsvormend
Portefeuillehouder
Soort bevoegdheidKaderstellend
BeleidsvrijheidRuim

Toelichting

Zie de bijlage.

Bijlagen

2015-M0008 Vernieuwde blik op de Hanzehof

Raad 19 juni 2015 (09:30 - 17:00)

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.


Bijlagen:
Handelingen raad 19 juni 2015

Besluit

Aangehouden
Geen amendementen ingediend


Forum van 21 september 2015


Toelichting griffie:

In de raadsvergadering van 19 juni 2015 is de motie "Een vernieuwde blik op de Hanzehof" door de Stadspartij ingediend. Deze motie wordt tegelijk met de Voortgang en startdocument Cultuurnota en de motie "Dekking tekort 's Gravenhofvariant" besproken in het Forum.

Artikel 3:32 lid 3 van het Reglement van Orde bepaalt dat een motie normaal gesproken eerst in een Forumvergadering wordt besproken, voordat de Raad er een besluit over neemt.


Raadsadviseur: M van den Berg-Platzer

Datum: 21-09-2015
Tijd: 19:00 - 20:00
Zaal: Shrewsburykamer
Behandeling: Oordeelsvormend
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: A. van Dijk
Griffier: J.V.H. Nijman

Aanwezig namensNaam
Burgerbelang
SP
D66
PvdA
GroenLinks
Stadspartij
VVD
CDA
ChristenUnie
BewustZW


Verslag van de vergadering

Deze motie wordt besproken bij de behandeling van de cultuurnota.


Advies

Onvoldoende besproken. Nogmaals in oordeelsvormende forumvergadering bespreken


Forum van 30 november 2015


Toelichting griffie:

In de raadsvergadering van 19  juni 2015 is de Motie "Een vernieuwde blik op de Hanzehof" door de Stadspartij Zutphen Warnsveld ingediend.

De motie draagt het college op om

* Te onderzoeken in hoeverre de kleine podiumkunsten (kleinkunst theater), maar ook lokale initiatieven, gehuisvest kunnen worden in de binnenstad, bijvoorbeeld in het voormalig stedelijk museum.

* Een vernieuwende Hanzehof organisatie kan worden vormgegeven met focus op de buitensocieteit, een kleinkunstpodium in de binnenstad en aanverwant de Hanzehal;

* De mogelijkheden te verkennen tot privatisering van het huidige theater en congrescentrum;

* Podiumkunsten centraal onderdeel te maken van de beleving van een culturele binnenstad.

Artikel 3:32 lid 3 van het Reglement van Orde bepaalt dat een Motie normaal gesproken eerst in een Forumvergadering wordt besproken voordat de raad er een besluit over neemt.


Raadsadviseur: M van den Berg-Platzer

Datum: 30-11-2015
Tijd: 19:30 - 21:00
Zaal: Burgerzaal
Behandeling: Oordeelsvormend
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: A.J.A. Putker
Griffier: D. Kastelein

Aanwezig namensNaam
Burgerbelang
SP
D66
PvdA
GroenLinks
Stadspartij
VVD
CDA
ChristenUnie
BewustZW
Lijst van Vliet


Verslag van de vergadering

Deze motie is tegelijk met het onderwerp De Hanzehof: plan van aanpak en exploitatietekort seizoen 2014/2015. Zie dat verslag voor het besprokene.


Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad


Raad 30 november 2015 (21:30 - 23:00)

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.


Bijlagen:
Handelingen raad 30 november 2015

Besluit

Ingetrokken

Geen amendementen ingediend


Deze pagina

  • a
  • a
  • a
  • tekstgrootte
  • Bezoekadres: 's Gravenhof 2, 7201 DN Zutphen
  • Postadres: Postbus 41, 7200 AA
  • Telefoon: 140575
  • Email: info@zutphen.nl