Pagina delen

Motie: Een vernieuwde blik op de Hanzehof

Toelichting

Zie de bijlage.

Behandeld in Raad 19 juni 2015 (09:30 - 17:00) Naar boven

Datum 19-06-2015 Tijd 09:30 - 17:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
J.A. Gerritsen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangehouden
Geen amendementen ingediend

Behandeld in Forum van 21 september 2015 Naar boven

Toelichting griffie

In de raadsvergadering van 19 juni 2015 is de motie "Een vernieuwde blik op de Hanzehof" door de Stadspartij ingediend. Deze motie wordt tegelijk met de Voortgang en startdocument Cultuurnota en de motie "Dekking tekort 's Gravenhofvariant" besproken in het Forum.

Artikel 3:32 lid 3 van het Reglement van Orde bepaalt dat een motie normaal gesproken eerst in een Forumvergadering wordt besproken, voordat de Raad er een besluit over neemt.

Raadsadviseur: M van den Berg-Platzer

Datum 21-09-2015 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Shrewsburykamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. van Dijk
Griffier
J.V.H. Nijman
Aanwezig namens Naam
Burgerbelang
SP
D66
PvdA
GroenLinks
Stadspartij
VVD
CDA
ChristenUnie
BewustZW

Verslag van de vergadering

Deze motie wordt besproken bij de behandeling van de cultuurnota.

Advies

Onvoldoende besproken. Nogmaals in oordeelsvormende forumvergadering bespreken

Behandeld in Forum van 30 november 2015 Naar boven

Toelichting griffie

In de raadsvergadering van 19  juni 2015 is de Motie "Een vernieuwde blik op de Hanzehof" door de Stadspartij Zutphen Warnsveld ingediend.

De motie draagt het college op om

* Te onderzoeken in hoeverre de kleine podiumkunsten (kleinkunst theater), maar ook lokale initiatieven, gehuisvest kunnen worden in de binnenstad, bijvoorbeeld in het voormalig stedelijk museum.

* Een vernieuwende Hanzehof organisatie kan worden vormgegeven met focus op de buitensocieteit, een kleinkunstpodium in de binnenstad en aanverwant de Hanzehal;

* De mogelijkheden te verkennen tot privatisering van het huidige theater en congrescentrum;

* Podiumkunsten centraal onderdeel te maken van de beleving van een culturele binnenstad.

Artikel 3:32 lid 3 van het Reglement van Orde bepaalt dat een Motie normaal gesproken eerst in een Forumvergadering wordt besproken voordat de raad er een besluit over neemt.

Raadsadviseur: M van den Berg-Platzer

Datum 30-11-2015 Tijd 19:30 - 21:00
Zaal
Burgerzaal
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A.J.A. Putker
Griffier
D. Kastelein
Aanwezig namens Naam
Burgerbelang
SP
D66
PvdA
GroenLinks
Stadspartij
VVD
CDA
ChristenUnie
BewustZW
Lijst van Vliet

Verslag van de vergadering

Deze motie is tegelijk met het onderwerp De Hanzehof: plan van aanpak en exploitatietekort seizoen 2014/2015. Zie dat verslag voor het besprokene.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Behandeld in Raad 30 november 2015 (21:30 - 23:00) Naar boven

Datum 30-11-2015 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
J.A. Gerritsen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Ingetrokken

Geen amendementen ingediend