Pagina delen

Motie: Een bredere toegang tot zutphen.nl

Toelichting

Zie de bijlage.

Behandeld in Raad 4 december 2017 (21:00 - 23:00) Naar boven

Datum 04-12-2017 Tijd 21:00 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage

Besluit

Aangehouden
Geen amendementen ingediend

Behandeld in Raad 26 maart 2018 (20:00 - 21:30) Naar boven

Datum 26-03-2018 Tijd 20:00 - 21:30
Zaal
Burgerzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Ingetrokken

De motie wordt geacht te zijn ingetrokken ex 3:32 lid 5 RvO.
Geen amendementen ingediend

Behandeld in Technisch Blok 20 november 2017 Naar boven

Toelichting griffie

Raadsadviseur:

Datum 20-11-2017 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Commissiekamer
Voorzitter
F.J.G.M. Manders
Griffier
H Nijkamp
Notulist
More Support