Pagina delen

Motie: Dekking tekort 's Gravenhof variant

Toelichting

Behandeld in Raad 16 december 2014 (19:30 - 23:00) Naar boven

Datum 16-12-2014 Tijd 19:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
J.A. Gerritsen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Besluit

Aangehouden
Geen amendementen ingediend

Behandeld in Forum van 21 september 2015 Naar boven

Toelichting griffie

De motie " Dekking tekort 's Gravenhof variant"  is ingediend door D66, Stadspartij, Christenunie, Burgerbelang, CDA en FractieJansen en is in de raadsvergadering van 16 december 2014 aangehouden, zodat de bespreking kan worden gecombineerd met die van de Cultuurnota.

Artikel 3:32 lid 3 van het Reglement van Orde bepaalt dat een motie normaal gesproken eerst in een forumbehandeling wordt besproken voordat de raad er een besluit over neemt.

Deze motie wordt behandeld tezamen met de Voortgang en startdocument Cultuurnota 2015 en met de motie " Een vernieuwde blik op de Hanzehof".

Raadsadviseur: M van den Berg-Platzer

Datum 21-09-2015 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Shrewsburykamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. van Dijk
Griffier
J.V.H. Nijman
Aanwezig namens Naam
Burgerbelang
SP
D66
PvdA
GroenLinks
Stadspartij
VVD
CDA
ChristenUnie
BewustZW

Verslag van de vergadering

Deze motie wordt besproken bij de behandeling van de cultuurnota.

Advies

Onvoldoende besproken. Nogmaals in oordeelsvormende forumvergadering bespreken

Behandeld in Raad 24 oktober 2016 (21:30 - 23:00) Naar boven

Datum 24-10-2016 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
C. Abbenhues
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Ingetrokken

Geen amendementen ingediend