Motie: Dekking tekort 's Gravenhof variant

Onderwerp Motie: Dekking tekort 's...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Motie: Dekking tekort 's Gravenhof variant

Onderwerp Motie: Dekking tekort 's Gravenhof variant
ForumOordeelsvormend
Portefeuillehouder R Sueters
Soort bevoegdheidKaderstellend
BeleidsvrijheidRuim

Toelichting

Bijlagen

2014-M0025

Raad 16 december 2014 (19:30 - 23:00)

Verslag van de vergadering


Bijlagen:
Handelingen raad 16 december 2014

Besluit

Aangehouden
Geen amendementen ingediend


Forum van 21 september 2015


Toelichting griffie:

De motie " Dekking tekort 's Gravenhof variant"  is ingediend door D66, Stadspartij, Christenunie, Burgerbelang, CDA en FractieJansen en is in de raadsvergadering van 16 december 2014 aangehouden, zodat de bespreking kan worden gecombineerd met die van de Cultuurnota.

Artikel 3:32 lid 3 van het Reglement van Orde bepaalt dat een motie normaal gesproken eerst in een forumbehandeling wordt besproken voordat de raad er een besluit over neemt.

Deze motie wordt behandeld tezamen met de Voortgang en startdocument Cultuurnota 2015 en met de motie " Een vernieuwde blik op de Hanzehof".


Raadsadviseur: M van den Berg-Platzer

Datum: 21-09-2015
Tijd: 19:00 - 20:00
Zaal: Shrewsburykamer
Behandeling: Oordeelsvormend
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: A. van Dijk
Griffier: J.V.H. Nijman

Aanwezig namensNaam
Burgerbelang
SP
D66
PvdA
GroenLinks
Stadspartij
VVD
CDA
ChristenUnie
BewustZW


Verslag van de vergadering

Deze motie wordt besproken bij de behandeling van de cultuurnota.


Advies

Onvoldoende besproken. Nogmaals in oordeelsvormende forumvergadering bespreken


Raad 24 oktober 2016 (21:30 - 23:00)

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.


Bijlagen:
Handelingen raad 24 oktober 2016

Besluit

Ingetrokken

Geen amendementen ingediend


Deze pagina

  • a
  • a
  • a
  • tekstgrootte
  • Bezoekadres: 's Gravenhof 2, 7201 DN Zutphen
  • Postadres: Postbus 41, 7200 AA
  • Telefoon: 140575
  • Email: info@zutphen.nl