Pagina delen

Motie: De juiste aanpak voor een grondstoffenplan

Toelichting

Zie de bijlage.

Behandeld in Raad 12 december 2022 (19:00 - 23:00) Naar boven

Datum 12-12-2022 Tijd 19:00 - 23:00
Zaal
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
F.H.T.M. Aerts

Besluit

Verworpen
Er zijn 8 stemmen voor en 17 stemmen tegen de motie uitgebracht. Voor: KBL, Stadspartij, SP, VVD Tegen: D66, ChristenUnie, Burgerbelang, GroenLinks, PvdD, PvdA
Geen amendementen ingediend

Behandeld in