Pagina delen

Motie: Bezuinigingen Sociaal Domein

Toelichting

Zie de bijlage.

Behandeld in Raad 5 juli 2018 (19:30 - 23:00) Naar boven

Datum 05-07-2018 Tijd 19:30 - 23:00
Zaal
Burgerzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangehouden
Geen amendementen ingediend

Behandeld in Forum van 10 september 2018 Naar boven

Toelichting griffie

In de raadsvergadering van 2 juli 2018 heeft de fractie van de ChristenUnie de motie "Bezuinigingen Sociaal Domein" ingediend.

In deze motie draagt de genoemde fractie het college op in overleg te gaan met de gemeenten en woningbouwverenigingen in de regio Stedendriehoek om te komen tot een evenwichtige verdeling van het aantal mensen met een uitkering over deze gemeenten, ook gelet op de rol die de toewijzing van sociale huurwoningen daarbij kan vervullen. Vervolgens wordt het college opgedragen daarbij alle mogelijke maatregelen te overwegen, zoals scheefwonen toestaan en woningen onttrekken door verkoop of huurverhoging, die kunnen bijdragen aan de bedoelde evenwichtige verdeling.

Artikel 3:32 lid 3 van het Reglement van Orde bepaalt dat een motie normaal gesproken eerst in een Forumvergadering wordt besproken voordat de gemeenteraad er een besluit over neemt.

Raadsadviseur: B.M. Duizer

Datum 10-09-2018 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Warnsveldzaal
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. van Dijk
Griffier
B.M. Duizer
Aanwezig namens Naam
GroenLinksM.T.E. Westerik
SPG.J.N. Müller
PvdAM.M.M. Moester
BurgerbelangP.I. Ackermans
D66Y.J.A. ten Holder
VVDG. Peteroff
CDAK.M. van Wamel
StadspartijM Wesselink
BewustZW
ChristenUnieA. van Dijken

Verslag van de vergadering

Het verslag van de vergadering is opgenomen bij het Forum over de motie "Cultuuromslag Sociaal Domein." Beide onderwerpen zijn in één vergadering besproken.

 

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Behandeld in Raad 24 september 2018 (19:30 - 23:00) Naar boven

Datum 24-09-2018 Tijd 19:30 - 23:00
Zaal
Burgerzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangehouden
Geen amendementen ingediend

Behandeld in Raad 11 maart 2019 (19:30 - 23:00) Naar boven

Datum 11-03-2019 Tijd 19:30 - 23:00
Zaal
Burgerzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Ingetrokken

De motie wordt geacht te zijn ingetrokken ex 3:32 lid 5 RvO.
Geen amendementen ingediend