Pagina delen

Motie: Betaalbare wooncarrière in Zutphen

Toelichting

Zie de bijlage.

Behandeld in Raad 13 december 2021 (19:30 - 23:00) Naar boven

Datum 13-12-2021 Tijd 19:30 - 23:00
Zaal
Burgerzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
A.V. Dewkalie

Verslag van de vergadering

Besluit

Verworpen
Deze motie is verworpen met 13 stemmen voor en 15 stemmen tegen.
Geen amendementen ingediend

Behandeld in