Pagina delen

Motie: Bestendiging cultureel maatschappelijke functie Witte vleugel

Toelichting

Zie bijlage.

Bijlagen

Behandeld in Forum van 21 april 2020 Naar boven

Toelichting griffie

Raadsadviseur:

Datum 21-04-2020 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
videoconference
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
D. Logemann
Griffier
B.M. Duizer
Aanwezig namens Naam
GroenLinksM Dolfing
SPM de Ridder
PvdAF.J.G.M. Manders
BurgerbelangH.J.M Verschure
D66Y.J.A. ten Holder
VVDA. van Dijk
CDAG.H. Brunsveld
StadspartijJ. Boersbroek
BewustZWA.W. Jansen
ChristenUnieB Westerhof
Kies Lokaal Zutphen WarnsveldP.I. Ackermans

Verslag van de vergadering

Deze motie is besproken in het forum:

(Her)indeling van de gemeentelijke vastgoedportefeuille Zutphen 2020.

zie daar voor het verslag.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Behandeld in Raad 11 mei 2020 (19:30 - 23:00) Naar boven

 
Datum 11-05-2020 Tijd 19:30 - 23:00
Zaal
videoconference
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
B.M. Duizer

Verslag van de vergadering

Zie bijlage Handelingen raad 11 en 12 mei 2020.

Bijlagen

Besluit

Aangenomen
Er werden 24 stemmen voor en 5 stemmen tegen de motie uitgebracht.
Geen amendementen ingediend