Pagina delen

Motie: Bereikbaarheid binnenstad zonder Vispoortgrachtbrug

Toelichting

Behandeld in Forum van 30 november 2015 Naar boven

Toelichting griffie

In de raadsvergadering van 15 juni 2015 is de motie "Bereikbaarheid binnenstad zonder Vispoortgrachtbrug" door de Stadspartij Zutphen Warnsveld, Burgerbelang Zutphen Warnsveld, en BewustZW ingediend.

De motie draagt het college op om:

In een onderzoek naar de betere bereikbaarheid van de Houtwal naar de binnenstad (onder andere raadpleging inwoners/betrokkenen en in financieel opzicht) een derde variant te onderzoeken, namelijk een betere bereikbaarheid van de Houtwal naar de binnenstad zonder brug maar met gebruik van duurzame collectieve vervoersmiddelen;

De mogelijkheid te onderzoeken tot een locatie met een transferiumfunctie te komen.

Artikel 3:32 lid 3 van het Reglement van Orde bepaalt dat een motie normaal gesproken eerst in een Forumvergadering wordt besproken, in dit geval in de forumvergadering van 30 november 2015, voordat de Raad er een besluit over neemt.

Raadsadviseur: M van den Berg-Platzer

Datum 30-11-2015 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Commissiekamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. van Dijk
Griffier
H. Sieben
Aanwezig namens Naam
Burgerbelang
SP
D66
PvdA
GroenLinks
Stadspartij
VVD
CDA
ChristenUnie
BewustZW
Lijst van Vliet

Verslag van de vergadering

Deze motie is tegelijk met het onderwerp Presentatie Programma stedelijke bereikbaarheid inclusief brug over Vispoortgracht behandeld. Zie dat verslag voor het besprokene.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Behandeld in Raad 14 december 2015 (21:30 - 23:00) Naar boven

Datum 14-12-2015 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
J.A. Gerritsen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangehouden
Geen amendementen ingediend

Behandeld in Raad 14 maart 2016 (21:30 - 23:00) Naar boven

Datum 14-03-2016 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
C. Abbenhues
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangehouden
Geen amendementen ingediend

Behandeld in Raad 24 oktober 2016 (21:30 - 23:00) Naar boven

Datum 24-10-2016 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
C. Abbenhues
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangehouden
Geen amendementen ingediend

Behandeld in Raad 16 januari 2017 (21:30 - 23:00) Naar boven

Datum 16-01-2017 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Ingetrokken

De motie wordt geacht te zijn ingetrokken ex art 3:32 lid 5 RvO.
Geen amendementen ingediend

Behandeld in Raad 20 juni 2016 (21:30 - 23:00) Naar boven

Datum 20-06-2016 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Voorzitter
C. Abbenhues
Griffier
G.A.J. Winters