Pagina delen

Motie: Anti-speculatiebeding voor betaalbare woningen

Toelichting

Behandeld in Forum van 4 oktober 2021 Naar boven

Toelichting griffie

Raadsadviseur:

Datum 04-10-2021 Tijd 21:30 - 22:00
Zaal
Behandeling
Beeldvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. van Dijk
Griffier
M.J.E. van den Berg-Platzer
Aanwezig namens Naam
GroenLinks
SP
PvdA
Burgerbelang
D66
VVD
CDA
Stadspartij
BewustZW
ChristenUnie
Kies Lokaal Zutphen Warnsveld

Verslag van de vergadering

Op verzoek van indieners direct behandelen in de raad.

 

Advies

Op verzoek van indieners direct behandelen in de raad.

Behandeld in Raad 11 oktober 2021 (19:30 - 23:00) Naar boven

Datum 11-10-2021 Tijd 19:30 - 23:00
Zaal
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
A.V. Dewkalie