Pagina delen

Motie: Actief inzetten op produceren van minder afval

Toelichting

Zie de bijlage.

Behandeld in Raad 12 december 2022 (19:00 - 23:00) Naar boven

Datum 12-12-2022 Tijd 19:00 - 23:00
Zaal
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
F.H.T.M. Aerts

Besluit

Verworpen
Er zijn 6 stemmen voor en 19 stemmen tegen de motie uitgebracht. Voor: Stadspartij, PvdD, KBL, ChristenUnie Tegen: Burgerbelang, GroenLinks, SP, PvdA, VVD, D66
Geen amendementen ingediend

Behandeld in