Pagina delen

Motie: Aanvulling AB Het Plein met twee externe deskundigen

Toelichting

Behandeld in Forum van 18 december 2017 Naar boven

Toelichting griffie

De motie "Aanvulling AB Het Plein met twee externe deskundigen'' is ingediend door de fracties van ChristenUnie, BewustZW, CDA, Stadspartij en D66  ingediend in de raadsvergadering van 04 december 2017.

Artikel 3:32 lid 3 van het Reglement van Orde bepaalt dat een motie alvorens in de raad te behandelen, in principe eerst in een Forumvergadering te bespreken.

Tijdens dezelfde raadsvergadering is de motie 'ontmanteling Het Plein door externe deskundige' ingediend door de fracties van ChristenUnie, BewustZW, CDA en Stadspartij.

Gelet op de samenhang van beide moties worden beide moties in hetzelfde Forum besproken.

Raadsadviseur: M van den Berg-Platzer

Datum 18-12-2017 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Shrewsburykamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
M.J. ten Broeke
Griffier
U Post
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangM.G.S. Siemes
SP
D66W.M. Voorham
PvdAJ. Bloem
GroenLinksG.V.C. Boldewijn
StadspartijG.J.H. Pelgrim
VVDB. van der Veen
CDAK.M. Warmoltz
ChristenUnieA. Oldenkamp
BewustZW
Lijst van Vliet
Fractie Pepers en Verwoort

Verslag van de vergadering

Deze motie is tegelijk behandeld met de motie "Ontmanteling Het Plein door externe deskundigen". Zie - voor het verslag - bij die motie.

 

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Behandeld in Raad 15 januari 2018 (20:30 - 23:00) Naar boven

Datum 15-01-2018 Tijd 20:30 - 23:00
Zaal
Burgerzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangenomen
Er werden 13 stemmen voor en 11 stemmen tegen de motie uitgebracht.
Geen amendementen ingediend