Motie: Aanvulling AB Het Plein met twee externe deskundigen

Onderwerp Motie: Aanvulling AB Het Plein...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Motie: Aanvulling AB Het Plein met twee externe deskundigen

Onderwerp Motie: Aanvulling AB Het Plein met twee externe deskundigen
ForumOordeelsvormend
Portefeuillehouder A de Jonge
Soort bevoegdheidOverig
BeleidsvrijheidBeperkt

Toelichting

Bijlagen

2017-M0034

Forum van 18 december 2017


Toelichting griffie:

De motie "Aanvulling AB Het Plein met twee externe deskundigen'' is ingediend door de fracties van ChristenUnie, BewustZW, CDA, Stadspartij en D66  ingediend in de raadsvergadering van 04 december 2017.

Artikel 3:32 lid 3 van het Reglement van Orde bepaalt dat een motie alvorens in de raad te behandelen, in principe eerst in een Forumvergadering te bespreken.

Tijdens dezelfde raadsvergadering is de motie 'ontmanteling Het Plein door externe deskundige' ingediend door de fracties van ChristenUnie, BewustZW, CDA en Stadspartij.

Gelet op de samenhang van beide moties worden beide moties in hetzelfde Forum besproken.


Raadsadviseur: M van den Berg-Platzer

Datum: 18-12-2017
Tijd: 19:00 - 20:00
Zaal: Shrewsburykamer
Behandeling: Oordeelsvormend
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: M.J. ten Broeke
Griffier: U Post

Aanwezig namensNaam
BurgerbelangM.G.S. Siemes
SP
D66W.M. Voorham
PvdAJ. Bloem
GroenLinksG.V.C. Boldewijn
StadspartijG.J.H. Pelgrim
VVDB. van der Veen
CDAK.M. Warmoltz
ChristenUnieA. Oldenkamp
BewustZW
Lijst van Vliet
Fractie Pepers en Verwoort

Portefeuillehouder(s): A de Jonge
Pers: nee
Publiek: 10 personen
Insprekers: nee

Verslag van de vergadering

Deze motie is tegelijk behandeld met de motie "Ontmanteling Het Plein door externe deskundigen". Zie - voor het verslag - bij die motie.

 


Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad


Raad 15 januari 2018 (20:30 - 23:00)

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.


Bijlagen:
Handelingen raad 15 januari 2018

Besluit

Aangenomen
Er werden 13 stemmen voor en 11 stemmen tegen de motie uitgebracht.
Geen amendementen ingediend


Deze pagina

  • a
  • a
  • a
  • tekstgrootte

Behandeld in

  • Bezoekadres: 's Gravenhof 2, 7201 DN Zutphen
  • Postadres: Postbus 41, 7200 AA
  • Telefoon: 140575
  • Email: info@zutphen.nl