Pagina delen

Motie: Aanvullende kaders programmabegroting 2021-2024

Toelichting

Bijlagen

Behandeld in Raad 13 juli 2020 Naar boven

Datum 13-07-2020 Tijd 19:30 - 23:00
Zaal
Burgerzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A.W. Jansen
Griffier
B.M. Duizer

Verslag van de vergadering

Zie bijlage.

Bijlagen

Besluit

Aangenomen

Hoofdelijke stemming
PvdA, VVD, GroenLinks en SP hebben een stemverklaring afgelegd.
Geen amendementen ingediend

Behandeld in