Pagina delen

Motie: Aansluitende sociaal economische visie

Toelichting

Behandeld in Raad 7 november 2022 (16:00 - 23:00) Naar boven

Datum 07-11-2022 Tijd 16:00 - 23:00
Zaal
Voorzitter
Y.J.A. ten Holder

Besluit

Verworpen
Er zijn 7 stemmen voor en 22 stemmen tegen de motie uitgebracht.
Geen amendementen ingediend

Behandeld in