Pagina delen

Motie: Aanpak hitte-eilanden ter voorkoming van hittestress

Toelichting

Zie de bijlage.

Behandeld in Raad 1 juli 2022 Naar boven

Datum 01-07-2022 Tijd 09:30 - 17:00
Zaal
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
A.V. Dewkalie

Besluit

Verworpen

Hoofdelijke stemming
11 stemmen voor en 15 stemmen tegen.
Geen amendementen ingediend

Behandeld in