Pagina delen

Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 9 september 2019

Griffienummer: 2019-0077

Collegestuk

NrAfzenderDatumOnderwerp
01College25 juni 2019Definitief organisatieadvies Op weg naar balans
02College18 juni 2019Gronduitgifte bedrijventerrein Fort de Pol aan het WRIJ en Doornberg
03College3 juli 2019Leidende principes besteding Onderwijs AchterstandenBudget en samenhang aanpak laaggeletterdheid
04College3 juli 2019Memo Sociaal Jaarverslag 2018 gemeente Zutphen
05College3 juli 2019Benoeming gemeentesecretaris
06College3 juli 2019Instemming met het Regionaal Programma Werklocaties Cleantech Regio 2019-2030
07College3 juli 2019Achtervang gemeente Zutphen richting Woningstichting Ons Huis
08College11 juli 2019Rapportage kankercluster onderzoek Eefde West
09College16 juli 2019Uw vragen over houtstook
10College17 juli 2019Vaststelling verdere proces inhoudelijk kader en vaststelling financieel kader voor st. Perspectief voor 2020 en 2021
11College17 juli 2019Projectopdracht Vispoortplein 16
12College17 juli 2019Vraag- en aanboddocument GelreWerkt! 2019-2021 definitief
13College17 juli 2019Havenvisie Zutphen
14College27 augustus 2019Vaststellen Subsidieregeling innovatieve projecten armoede en schulden gemeente Zutphen
15College27 augustus 2019Aanscherping beleid kinderopvang sociaal medische indicatie

Memo

NrAfzenderDatumOnderwerp
01College25 juni 2019Programma Liquidatie Het Plein, werkbedrijf GelreWerkt! en inrichting Toegang Sociaal domein (7e voortgangsrapportage)
02College9 juli 2019Implementatie Omgevingswet (2019-2)
03College9 juli 2019Memo: Voor ieder kind een thuis
04College 24 juli 2019Stand van zaken Kaardebol 2019
05College28 augustus 2019Tweede kwartaalrapportage over de stand van zaken van het programma Zutphen Financieel Gezond
06Griffie30 augustus 2019Memo Presidium over verantwoording fractievergoedingen april-december 2018

Overig

NrAfzenderDatumOnderwerp
01Gemeente Zutphen2 juli 2019Verzoek voor uitstel omgevingsvergunning en bestemmingsplan windpark IJsselwind