Pagina delen

Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 9 september 2013

Griffienummer: 2013-0130

Collegestuk

NrAfzenderDatumOnderwerp
01College27 augustus 2013Condoleance mevrouw Kanters
02College27 augustus 2013Bezwaarschrift verhoging GPP's
03College27 juni 2013Brief exploitatievergunning horeca wijziging terras
04College27 augustus 2013Condoleancebrief aan de Koninklijke familie
05College22 augustus 2013Verplaatsing van de weekmarkten t.b.v. de kermis en de Bokbierdag
06College27 augustus 2013Vragen over Van der Capellenlaan (2)

Memo

NrAfzenderDatumOnderwerp
07College27 augustus 2013Memo inzake mei-circulaire Rijksoverheid
08College24 juni 2013Memo radio-uitzending Argos over Delta
09College27 augustus 2013Memo inzake reactie Provincie op procedurevoorstel meerjarenbegroting
10College18 juni 2013Memo ter afdoening toezegging raad nr 2013-18 'Toelichting op onderdeel Nota bovenwijkse voorzieningen'
11College2 juli 2013Memo inzake nota lokaal gezondheidsbeleid, beantwoording vragen 1 juli
12College31 mei 2013Memo inzake jaarverslag Woonkeus Stedendriehoek 2012
13College29 augustus 2013Memo inzake onderzoek voortgang acht Gelderse Sleutelprojecten
14Rekenkamercommissie27 augustus 2013Memo Onderzoeksopzet onderzoek naar bestuurlijke informatievoorziening rondom Het Plein
15College27 augustus 2013Memo ter afdoening toezegging raad nr. 2013-20 'Bomen op de Houtmarkt'
16College29 augustus 2013Memo ter afdoening toezegging raad nr 2013-27 'Notitie of memo opstellen over in de tweede fase te zetten vervolgstappen, waardoor meer focus wordt aangebracht in het onderzoek en de uiteindelijke rapportage concretere resultaten oplevert voor Zutphen.'

Overig

NrAfzenderDatumOnderwerp
17R. Jense27 augustus 2013Email Rob Jense over ODA
18RIEC oost-Nederland1 juli 2013Nieuwsbrief juli 2013
19NOC NSF24 juni 2013Samen winnen sterke buurten met sport
20Provincie Gelderland15 juli 2013Gemeentebezoek op 4 juli 2013
21Provincie Gelderland5 juli 2013Vooraankondiging wegwerkzaamheden N348 Brummen-Dieren, fase 2 (de werkzaamheden zijn reeds achter de rug)
22Gemeente Rheden27 augustus 2013De Wmo in Rheden
23Stedenlink5 juli 2013Mail inzake onderzoek consequenties opwaarderen kabelnetten
24Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties10 juli 2013Stemmingsprocedure bij aanbevelingen inzake de burgemeester
25Stichting Zutphen Steunt Nicaragua27 augustus 2013Jaarverslag ZSN 2012
26Nederlandse Stomavereniging3 juli 2013Diftar-systeem
27VNG11 juli 2013Model sociaal statuut
28New Sense Media27 augustus 2013Email inzake gemeenteraadsverkiezingen
29Pro Rail Regio Noord-Oost22 augustus 2013Brief Gemeenteraadsverkiezingen 2014
30Ministerie van Veiligheid en Justitie27 augustus 2013Magazine crisisbeheersing augustus 2013
31Bureau Stedendriehoek27 augustus 2013Magazine Droehoeksverhouding juli 2013
32Fairtrade Zutphen26 juni 2013Email Zutphen Fairtrade
33MENSenSTRAAT20 juni 2013Email MENSenSTRAAT
34Stichting Lezen en Schrijven21 juni 2013Week van de Alfabetisering 2013
35Reclassering Nederland27 augustus 2013Gemeenteraadsverkiezingen (folder)
36Th. Engelen22 juni 2013Het schoolschrift van Rutte-Samson mei/juni 2013
37Architectuur Lokaal27 augustus 2013Architectuur Lokaal (tijdschrift)
38Jeugd Sport en Cultuur Fonds12 juli 2013aanvullende subsidiemogelijkheden voor gemeenten
39Ministerie van Veiligheid en Justitie27 augustus 2013Magazine Nationale Veiligheid en Crisisbeheersing
40Detailhandel Nederland11 juli 2013Actieplan Detailhandel
41Vereniging van Griffiers27 augustus 2013Magazine De rol van de raad
42K. den Hartogh15 juli 2013Kopie zienswijzen mbt aanvraag horeca/Broederenkerk 4-6
43Diverse burgers27 augustus 2013De Teuge
44Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers1 juni 2013Oer #8 Cultuur-historisch tijdschrift voor Achterhoek en Liemers
45OLON27 augustus 2013Interlokaal nummer juli 2013 (tijdschrift)
46Graafschap bibliotheken27 juni 2013Jaarverslag 2012
47Veiligheidsberaad27 augustus 2013De Veiligheidsregio juni 2013 (informatiekrantje)
48Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties18 juli 2013Ambtswoning wia voorziening burgemeester wethouder raadsleden
49Waterschap Vallei en Veluwe15 juli 2013Brief met suggesties voor verkiezingsprogramma's
50VNG25 juli 2013Model Marktverordening 2013
51RAL25 juni 2013Voortgangsbericht Integratie- en Ontmanteling RAL
52Visiegroep duurzaam Zutphen24 juni 2013Duurzame voedselvoorziening
53VNG27 augustus 2013Ledenbrief nav resolutie een vitale lokale samenleving