Pagina delen

Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 9 oktober 2017

Griffienummer: 2017-0124

Collegestuk

NrAfzenderDatumOnderwerp
01College19 september 2017Vaststelling Ontwerp Regionaal Programma Bedrijventerreinen
02College14 september 2017Subsidie verlening 2018 aan Stichting Veilig Thuis NOG
03College26 september 2017MFC Waterkracht
04College26 september 2017Evaluatie pilot mengvormen winkels/horeca
06College26 september 2017Beleidsregel beoordeling aanvragen oplaadpalen op openbaar terrein gemeente Zutphen 2017
07College27 september 2017Indexering subsidiebedragen culturele basisinstellingen
08College26 september 2017Inkoop Wmo-hulpmiddelen 2018
09College26 september 2017Inkoop jeugdhulp 2018
10College26 september 2017Stand van zaken speerpunt "Versterken Woonklimaat"

Memo

NrAfzenderDatumOnderwerp
01College19 september 2017Vervolgtraject burgerbegroting gemeente Zutphen

Overig

NrAfzenderDatumOnderwerp
01ONL voor ondernemers28 september 2017ONL voor Ondernemers - Ondernemersmanifest - Gemeenteraadsverkiezingen