Pagina delen

Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 9 mei 2016

Griffienummer: 2016-0052

Collegestuk

NrAfzenderDatumOnderwerp
01College13 april 2016memo Jaarverslag ombudsman 2015
02College13 april 2016Herbestemming Broederenklooster na vertrek Stedelijk Museum Zutphen
03College13 april 2016Juridische jaarstukken 2015
04College20 april 2016Forum / Raad informeren over het Aanjaagteam Werk(t) en de uitvoering van de motie "Experimenteren met vertrouwen door minder regels in de bijstand"
05College20 april 2016jaarverslag Regionaal Archief Zutphen 2015
06College20 april 2016Ontwerpbestemmingsplan ‘Valckstraat 30’ te Zutphen

Memo

NrAfzenderDatumOnderwerp
07College20 april 2016Afdoening toezegging nr. 16-06, diverse ramingen Forum en Raad, 11 april 2016 (betreffende kosten afscheid burgemeester Gerritsen)

Overig

NrAfzenderDatumOnderwerp
08VNOG7 april 2016Voorlopige jaarstukken 2015
09Vereniging Vrienden van Graaf Otto Coöperatie Zutphen22 maart 2016Visie op zijn en bestuur, werken en leven van Zutphen