Pagina delen

Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 9 maart 2015

Griffienummer: 2015-0031

Collegestuk

NrAfzenderDatumOnderwerp
01College16 februari 2015Collegevoorstel Begroting 2015 Stichting Achterhoek VO
02College16 februari 2015Collegevoorstel samenwerkingsprotocol tussen gemeente en gecertificeerde instellingen
03Gemeenten Zutphen en Lochem16 februari 2015Gemeentelijke Organisatie Sociaal Domein: Focus op transformatie
04Gemeenten Zutphen en Lochem16 februari 2015Gemeentelijke Organisatie Sociaal Domein: Regie en inrichting
05College18 februari 2015Nieuwsbrief AZC

Memo

NrAfzenderDatumOnderwerp
06College16 februari 2015Memo Evaluatie referendumverordening
07College16 februari 2015Memo Beeldvormend gesprek tussen raadsleden, college en scholen over toekomstbestendig voortgezet onderwijs in Zutphen
08College17 februari 2015Memo over situatie regiotaxivervoer
09College16 februari 2015Memo ter afdoening van toezegging Raad 2014-11 'Tijdelijke huisvesting De Zwaan'
10College16 februari 2015Memo ter afdoening van toezegging Forum 14-06 'Verordening paracommercie-sportverenigingen
11College16 februari 2015Memo Evaluatie jaarwisseling 2014-2015

Overig

NrAfzenderDatumOnderwerp
12NRK Verpakkingen16 februari 2015Draagtassen in het winkelkanaal
13Stadsonderneming Zutphen18 februari 2015Nieuwsbrief februari 2015
14Feestfabriek Alles Komt Goed en Zwarte Cross Festival16 februari 2015Modern Naoberschap Hype of Houvast (boek)