Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 9 februari 2015

Griffienummer: 2015-0021 CollegestukNummerAfzenderDatumOnderwerp01College15...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 9 februari 2015

Griffienummer: 2015-0021

Collegestuk

NummerAfzenderDatumOnderwerp
01College15 december 2014Collegevoorstel Gemeentelijke crisisorganisatie bij incidenten jeugdzorg en machtiging Veilig Thuis voor CORV
02College10 december 2014Collegevoorstel regionaal hennepconvenant
03College8 december 2014Collegevoorstel coffeeshopbeleid
04College5 januari 2015Collegevoorstel Ontwikkeling zonnepark Noordveen
05College14 januari 2015Collegevoorstel Capaciteit Sociale Wijkteams st Perspectief

Memo

NummerAfzenderDatumOnderwerp
06College19 januari 2015Memo ter afdoening raad 2015-01 'De raad per memo informeren waarom op maandag 29 december 2014 niet is gestrooid op fietspaden en stoepen.'
07College15 december 2014Memo over eindversie MOED en beëndiging project MOED
08College14 januari 2015Memo ter afdoening toezegging Forum 15-03 'Het college maakt een memo over de mogelijkheid om het voorliggende collegevoorstel inzake de SROI aan te passen/ uit te breiden met het volledige MBO als doelgroep en niet alleen het BBL'

Overig

NummerAfzenderDatumOnderwerp
09Raadslid.Nu23 januari 2015Januari-brief Raadslid.Nu
10Uit nieuwsbrief 3D van de gemeente van de Toekomst27 januari 2015Emailbericht over handreiking gedragscode raadslid en zorg
11Deborah Crawfurd27 januari 2015Emailbericht over toegankelijker maken raadsvergadering voor dove mensen
12Frans Manders27 januari 2015Emailbericht over aanvullende informatie over parkeren op 's Gravenhof
13GGD Noord- en Oost-Gelderland27 januari 2015Brief raden vergaderingen AB 2015
14VNG27 januari 2015Ledenbrief over leren cultureel ondernemen
15Erfgoedcentrum Achterhoek Liemers e.a.27 januari 2015Cultuur-historisch tijdschrift voor Achterhoek en Liemers, Oer, nr 14, december 2014

Deze pagina

  • a
  • a
  • a
  • tekstgrootte

Behandeld in

brondocumenttitel
09-02-2015Technisch Blok
  • Bezoekadres: 's Gravenhof 2, 7201 DN Zutphen
  • Postadres: Postbus 41, 7200 AA
  • Telefoon: 140575
  • Email: info@zutphen.nl