Pagina delen

Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 8 september 2014

Griffienummer: 2014-0124

Collegestuk

NrAfzenderDatumOnderwerp
01College28 augustus 2014Collegevoorstel Ontwerpbestemmingsplan Lage Lochemseweg 10
02College30 juli 2014Collegevoorstel wijzigingsplan en uitwerkingsplan veld 6 Noorderhaven (parkeervoorziening)
03College9 juli 2014Collegevoorstel Opvang zwerfdieren
04College29 juli 2014Collegevoorstel Tweede deel financiering sleutelproject Rivier in de Stad
05College19 juni 2014Collegevoorstel Voorontwerp provinciaal inpassingsplan Rondweg de Hoven

Memo

NrAfzenderDatumOnderwerp
06College7 juli 2014Memo Ontwikkelingen dossier WKO De Teuge
07College20 augustus 2014Memo Beoordeling door Waarderingskamer voor uitvoering Wet WOZ
08College2 juli 2014Memo Onderzoek Sterk Bestuur in Gelderland
09College30 juni 2014Memo Planning afronding Strategische Visie 2025
10College17 juli 2014Memo ter afdoening toezegging Forum nummer 14-13 Beantwoording vragen Burap 2014-2
11College10 juli 2014Memo stilzwijgende verlenging contracten huishoudelijke hulp
12College27 juni 2014Memo nazending stukken voorloop- en raamovereenkomst individuele voorzieningen jeugd
13College14 juli 2014Memo Uitspraak Raad van State afwijzing verzoek zelfstandig schadebesluit
14College26 juni 2014Memo Besluit staatssecretaris mbt Programma Hoogfrequent Spoor
15College17 juli 2014Memo Toegang tot uitgaansgelegenheden behouden (afdoening toezegging raad nr. 10)

Overig

NrAfzenderDatumOnderwerp
16Vakcentrales FNV, CNV en VCP25 augustus 2014Open brief inzake uiten grote zorg voor Wmo 2015
17Mentorschap Veluwe18 augustus 2014Informeren over handvatten bij invulling gemeentelijke taken Wmo 2015
18Alzheimer Nederland24 juni 2014Informeren over Pak de handschoen op tegen dementie
19VHG Branchevereniging13 augustus 2014Informeren over groene daken/gevels en opnemen in beleid Klimaatverandering
20Wijk Voorsteralleekwartier11 juli 2014Nieuwsbrief AZC Voorsterallee
21Omgevingsdienst Achterhoek27 juni 2014Email over toezending financiƫle stukken
22Oogvereniging28 augustus 2014Emailbericht over Speciale aandacht voor doofblinden in uw gemeente
23Bewonerscommissie Berkelpark13 juli 2014Brief over Verzoek i.v.m. leefbaarheid in Berkelpark
24GGD Noord- en Oost-Gelderland17 juli 2014Toezending brief aan B&W en verslag AB dd 3 juli 2014
25B. Dijk28 augustus 2014Emailberciht over laagfrequent geluid
26Stichting Spoorhinder2 juli 2014Email over PHS-GON
27B. Dijk6 augustus 2014Verslag Geluidsdruk dierenverdrijvers 2011
28Hanzesport Zutphen28 augustus 2014Magazine Hanze Mare, jaargang 24, juli 2014
29Scouting Nederland28 augustus 2014Nieuwsbrief juli 2014
30KpVV Crow28 augustus 2014Update 10, jubileumnummer, zomer 2014
31GMB Beheer28 augustus 2014Nieuwsbrief Op koers, uitgave 9, 2014
32VACpuntWonen28 augustus 2014Magazine Woonkwaliteit, jaargang 1, zomer 2014