Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 8 oktober 2018

Griffienummer: 2018-0117 CollegestukNummerAfzenderDatumOnderwerp01College26...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 8 oktober 2018

Griffienummer: 2018-0117

Collegestuk

NummerAfzenderDatumOnderwerp
01College26 september 2018Transform: Samen werken aan een versnelling van de energietransitie met Apeldoorn, Deventer en Zwolle (2e en 3e fase)
02College19 september 2018Besluit verlenen aanvraag omgevingsvergunning plaatsen en omkleden van de luchtbehandelingskast en toebehoren op het gemeentehuis
03College18 september 2018Gezond in de Stad schooljaar 2018-2019
04College26 september 2018Borging van Zutphens privacycode sociaal domein
05College26 september 2018Geoormerkte middelen maatschappelijke opvang/beschermd wonen
06College26 september 2018Ontwerp toegang sociaal domein Zutphen
07College27 september 2018Nieuwe werkwijze subsidies sociaal domein

Memo

NummerAfzenderDatumOnderwerp
01College18 september 2018Forum-Raad informeren over voortgang liquidatie Het Plein, oprichting Stichting Werkbedrijf en inrichting toegang Sociaal Domein

Overig

Geen brieven in deze categorie

Deze pagina

  • a
  • a
  • a
  • tekstgrootte

Behandeld in

brondocumenttitel
08-10-2018Technisch Blok
  • Bezoekadres: 's Gravenhof 2, 7201 DN Zutphen
  • Postadres: Postbus 41, 7200 AA
  • Telefoon: 140575
  • Email: info@zutphen.nl