Pagina delen

Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 8 februari 2021

Griffienummer: 2021-0012

Collegestuk

NrAfzenderDatumOnderwerp
01College5 januari 2021Aangaan ontwikkel- en erfpachtovereenkomst kaderestaurant IJsselkade
02college23 december 2020Eenmalige subsidie exploitatietekort 2019 zwembad De IJsselslag
03college23 december 2020De Verkaufsbücher en de rol van de gemeente Zutphen tegenover Joodse huiseigenaren tijdens en na de Tweede Wereldoorlog
04college23 december 2020Concept businesscase Sport- en accommodatiebedrijf
05college23 december 2020Afwegingskader algemene voorzieningen sociaal domein
06college23 december 2020Vaststellen notitie en presentatie Grip op de uitvoering van huishoudelijke zorg, vanaf september 2021
07College20 januari 2021Voortgang Regionale Energie Strategie en opdracht haalbaarheidsstudie Zutphense zoekgebieden
08College26 januari 2021Subsidieverlening 2021 boven € 100.000

Memo

NrAfzenderDatumOnderwerp
01college23 december 2020Verkabelen hoogspanning Den Elterweg
02College5 januari 2021Memo Implementatie Omgevingswet (3e en 4e kwartaal 2020)
03College5 januari 2021Memo Raadsmededeling Cleantech Regiodeal
04College12 januari 2021Memo Actualisatie Burap-2 2020 gemeente Zutphen
05College23 december 2020Memo financiële check raming uitvoering IJsselkade 2e fase
06College12 januari 2021Memo 'Motie: Geen biomassa voor Zutphens warmtenet'
07College19 januari 2021Memo Financiële effecten Corona crisis gemeente Zutphen
08College19 januari 2021Memo Verhoogde taakstelling vergunninghouders 2021

Overig

Geen brieven in deze categorie