Pagina delen

Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 7 september 2020

Griffienummer: 2020-0076

Collegestuk

NrAfzenderDatumOnderwerp
01College2 juli 2020Kermis 2020
02College1 juli 2020Voortzetting programma 'Nu Niet Zwanger' in de periode 2021-2023
03College8 juli 2020Kwaliteitsteam Vispoortplein 16
04College14 juli 2020Jaarrekening 2019 stichting Werkbedrijf Zutphen
05College16 juli 2020Brief aan kermisexploitanten
06College15 juli 2020Zutphenfonds
07College19 augustus 2020Budgethoudersregeling gemeente Zutphen 2020
08College24 juli 2020Financiering noodopvang Corona
09College24 juli 2020Brief aan ministerie over kermis
10College22 juli 2020 Cofinanciering Agro Innovatiecoöperatie (Regiodeal)
11College19 augustus 2020Ontwerpbesluit omgevingsvergunning Veld 1-3 Noorderhaven

Memo

NrAfzenderDatumOnderwerp
01College10 juli 2020Memo Factsheet Bevolking en Wonen 2020
02College1 juli 2020Memo Update Wet Inburgering
03College1 juli 2020Memo Motie Toezicht en Handhaving (2020-M0001)
04college24 juni 2020Memo Overzicht beleidsdocumenten sociaal domein (Afdoening toezegging Forum nr. 20-07)
05College13 juli 2020Memo Raad informeren Stand van zaken Kermis
06College16 juli 2020Memo Actualisatie Burap-1 2020
07College22 juli 2020Memo Implementatie Omgevingswet, voortgang 2e kwartaal 2020

Overig

Geen brieven in deze categorie