Pagina delen

Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 7 oktober 2019

Griffienummer: 2019-0091

Collegestuk

NrAfzenderDatumOnderwerp
01College4 september 2019Aanvullende maatregelen bij thema’s 2, 3 en 5 uit rapport Evenwicht in het sociaal domein van Berenschot
02College17 september 2019Pilots Jeugdhulp in onderwijs

Memo

NrAfzenderDatumOnderwerp
01College10 september 2019Memo Evaluatie van de 'Sluitende aanpak van personen met verward gedrag' in Zutphen

Overig

Geen brieven in deze categorie