Pagina delen

Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 7 oktober 2013

Griffienummer: 2013-0146

Collegestuk

Geen brieven in deze categorie

Memo

NrAfzenderDatumOnderwerp
01College17 september 2013Memo gewijzigd meerjarenperspectief
02College26 september 2013Memo ter afdoening toezegging Forum nr 13-21 'De uitkomst van de pilot 'Gespiegelde Afvalinzameling' richting de raad communiceren zodra deze bekend is'

Overig

NrAfzenderDatumOnderwerp
03Jeugd Cultuurfonds Nederland11 september 2013Brief belangrijke informatie van Jeugdsportfond en Jeugdcultuurfond
04Sociale Alliantie20 september 2013Brief gemeenteraad extra gelden armoedebeleid
05VNG11 september 2013Ledenbrief 13 072 modelaanpak veilig Fietsen
06Stichting TIP Zutphen12 september 2013email subsidieverzoek TIP
07Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport17 september 2013Brief overall-rapportage Meldcode: stap 0 (bijlage, boekje, op papier)