Pagina delen

Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 7 februari 2022

Griffienummer: 2022-0012

Collegestuk

NrAfzenderDatumOnderwerp
01College11 januari 2022Actieplan Kinderen in echtscheidingssituaties
02College11 januari 2022Cliƫntervaringsonderzoek Wmo 2020
03College18 januari 2022Beantwoording raadsvragen over overlopende budgetten 2020 en loonsom
04College18 januari 2022Beantwoording raadsvragen over loonsom en formatie
05College19 januari 2022Overdracht openbare ruimte 't Hummel Leesten
06College19 januari 2022Verdeling portefeuille wethouder Annelies de Jonge na haar vertrek
07College19 januari 2022Verkoop Reesinkloods aan TechniekFabriek Zutphen BV
08College25 januari 2022Wijziging subsidie Stichting Achterhoek Toerisme 2022 t/m 2025
09College25 januari 2022Convenant en Intentieverklaring pilot Sociaal Ontwikkelbedrijf 2022
10College26 januari 2022Herintroductie coronamaatregelen bedrijfsleven 2022
11College26 januari 2022Opdracht Afwegingskader wind- en zonne-energie

Memo

NrAfzenderDatumOnderwerp
01College11 januari 2022Memo Kaderbrief 2023 GR Regio Stedendriehoek
02College11 januari 2022Memo Termijnagenda visie Poorten van de stad
03College11 januari 2022Memo Communicatie met betrekking tot Corona compensatie maatregelen
04College11 januari 2022Memo Procesvoorstel grondstoffenplan 2022-2026
05College11 januari 2022Memo Uitkomsten gemeentebrede benchmark formatie en apparaatskosten
06College19 januari 2022Memo onderzoek energietransitie Moventem
07College19 januari 2022Memo Actualisatie Burap-2 2021
08College25 januari 2022Memo Kinderopvang Asielzoekerscentrum
09College25 januari 2022Memo Samenwerkingsdocument Zorgregio Midden IJssel/Oost Veluwe
10College25 januari 2022Memo Implementatie Omgevingswet (4e kwartaal 2021)
11College26 januari 2022Memo Herintroductie corona ondersteuning ondernemers in coronacrisis 2021

Overig

Geen brieven in deze categorie