Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 7 april 2015

Griffienummer: 2015-0047 CollegestukNummerAfzenderDatumOnderwerp01College10...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 7 april 2015

Griffienummer: 2015-0047

Collegestuk

NummerAfzenderDatumOnderwerp
01College10 maart 2015Collegevoorstel Ontwerp Visie Langdelijk Gebied
02College2 maart 2015Collegevoorstel de ontwerpomgevingsvergunning ter inzage leggen voor het realiseren van zes woningen op de hoek Hellenkamp 2 en Bevrijdingslaan

Memo

NummerAfzenderDatumOnderwerp
03College24 maart 2015Brief over aanstellingsbesluit wethouders
04College10 maart 2015Memo jaarverslag ombudsman gemeente Zutphen 2014
05College17 maart 2015Memo over tussenrapportage laag frequent geluid
06College17 maart 2015Memo ter afdoening toezegging Forum 15-04 'Gezien de uitgesproken zorg over de communicatie en de wens het vertrouwen in de wijk te herstellen, zal over een maand een communicatieplan aan het Forum wordt voorgelegd'

Overig

Geen brieven in deze categorie

Deze pagina

  • a
  • a
  • a
  • tekstgrootte

Behandeld in

brondocumenttitel
07-04-2015Technisch Blok
  • Bezoekadres: 's Gravenhof 2, 7201 DN Zutphen
  • Postadres: Postbus 41, 7200 AA
  • Telefoon: 140575
  • Email: info@zutphen.nl